Evenementen PDF Afdrukken E-mail

 • Klankbordgroep 'Digitaal archiveren', Bouwcampus Delft, 19 december 2017

Verslag volgt. De dialoog is gevolgd aan de hand van de volgende presentatie: video.

 • Basis ILS, Oss, 27 november 2017

Op maandag 27 november war eer bijeenkomst waar je je kennis van de BIM basis ILS kon verdiepen en meedenken over vervolgstappen in de ontwikkeling ervan. Wat is jouw behoefte en waar is ondersteuning of uitleg nodig? Wat kom jij tegen in de dagelijkse praktijk? De ochtend werd georganiseerd door buildingSMART Benelux, in samenwerking met enkele kartrekkers en het BIM Loket. De locatie was Dome-X in Oss.
De BIM basis ILS vormt een set van afspraken die als basis dienen voor het werken met modellen.  Inmiddels wordt de BIM basis ILS toegepast door een grote groep gebruikers. Deze groep vertegenwoordigt een verscheidenheid aan partijen die op een moment betrokken zijn bij de levenscyclus van een bouwwerk. De adoptie is groot en nog steeds groeiende, maar tegelijkertijd is er behoefte aan verdieping. Logisch ook, omdat de eerste ervaringen inmiddels zijn opgedaan. Naarmate de kennis over het onderwerp toeneemt, groeit tevens de behoefte aan een verdieping op de huidige BIM basis ILS

 • Amsterdam, 21 november 2017, RAI

Tijdens de week van de ondernemer kunnen de bezoekers hun licht opsteken bij leerzame workshops en keynotes op het gebied van financiering, marketing, groei en digitalisering. Vertegenwoordigers van grote kennispartijen als Google, Rabobank, nlgroeit en UWV lieten hun licht schijnen over belangwekkende ontwikkelingen die een ondernemer helpen nog beter te ondernemen.
Google had een eigen plein op de beursvloer: de digitale werkplaats voor ondernemers. Ze konden er praktische workshops van Google volgen over mobiele websites, zoekmachinemarketing en online strategie. Ook stonden experts van Google klaar om ondernemers te helpen met persoonlijke vragen. Voor een verslag klik hier.

 • Open your mind met BIM, Pipelife, 16 november 2017

BIM samen met Pipelife. Dankzij de Pipelife 360° Revit content kunnen de Pipelife producten perfect in een BIM model toegepast worden. Tijdens het Open your mind met BIM evenement kon je kennis maken met de innovaties van Pipelife in relatie tot BIM!
Er was een speciaal programma voor het management en voor de uiteindelijke gebruikers van de software. Zie voor een verslag van de dag en de presentaties hier.

Pipelife BIM 360 (pipelife.com/360/nl-nl/360°) is een dynamisch platform voor de ondersteuning van constructeurs, planners en iedereen die werkt met leidingsystemen. 360° is ook uw bron voor door experts ontwikkelde calculatietools voor een breed scala aan doeleinden in de leidingsysteemwereld.

 • Klankbordgroep 'Digitaal archiveren', Bouwcampus Delft, 5 oktober 2017

De klankbordgroep ‘Digitaal Archiveren’ kwam 5 oktober 2017 voor het eerst bijeen op De Bouwcampus in Delft. Experts van de overheid en de markt ontmoetten elkaar om kennis te delen over digitaal archiveren: wat is nu al mogelijk en hoe doe je dat dan? De bijeenkomst was bedoeld om kennis met elkaar te maken, en samen te verkennen hoe we een gemeenschappelijk doel kunnen vaststellen. Hoe breng je de werelden van archief en bouw, van overheid en markt bij elkaar en hoe stem je bestaande initiatieven, zoals de ontwikkeling van het gebouwdossier, op elkaar af. Door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en mogelijkheden werk je efficiënt en vermijd je dubbels.

Het verslag van de bijeenkomst tref je hier aan. Presentaties zijn gehouden door achtereenvolgens, Eric Saaman, Jeffrey Truijens, Flip Rosdorff en Jacques Duivenvoorden. Klik op hun naam voor de presentaties. Zie ook de site van het BIM Loket.

 • Minisymposium BIM HAN bedrijvendag, Arnhem 11 oktober 2017

Op 11 oktober vond op de Han een mini-symposium BIM plaats. Bijgaand doen we u een kort verslag en de beschikbare presentaties van de inleiders.

 • Duurzaam Gebouwd op locatie: BIM, Youmeet Utrecht, 31 oktober 2017

Samenwerkingen en processen optimaliseren, inzichtelijk maken van projectuitdagingen en het minimaliseren van materialengebruik en afval. Dit zijn directe voordelen van het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM). Inmiddels werkt 60 tot 70% van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met BIM, investeringen zijn binnen circa 4 jaar terugverdiend en de winst in vooral de gebruiksfase is enorm.

Maar er is ook nog veel te behalen. Zo worden fabrikanten nog ondervertegenwoordigd in de diverse platforms van BIM die Nederland rijk is. Wat kunnen zij doen om toekomstbestendig te worden? Ook is een BIM nog lang niet altijd onderdeel van een contract en is er nog veel te halen voor de opdrachtgever om ook na oplevering met de informatie te werken in het gebouwbeheerssysteem. Deze uitdagingen zijn besproken tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie BIM op 31 oktober.
Klik voor het programma en de presentaties hier.

 • Klankbordgroep Kenniskaart Digitaal archiveren waarom, wat en hoe, Delft, 5 oktober 2017

De klankbordgroep ‘Digitaal Archiveren’ kwam eerder deze maand voor het eerst bijeen op De Bouwcampus in Delft. Experts van de overheid en de markt ontmoetten elkaar om kennis te delen over digitaal archiveren: wat is nu al mogelijk en hoe doe je dat dan? De bijeenkomst was bedoeld om kennis met elkaar te maken, en samen te verkennen hoe we een gemeenschappelijk doel kunnen vaststellen. Hoe breng je de werelden van archief en bouw, van overheid en markt bij elkaar en hoe stem je bestaande initiatieven, zoals de ontwikkeling van het gebouwdossier, op elkaar af. Door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en mogelijkheden werk je efficiënt en vermijd je dubbels.

Om kennis over (het gebruik van) BIM breed toegankelijk te maken, heeft de Bouw Informatie Raad een reeks Kenniskaarten ontwikkeld. Deze bieden theoretische en praktische informatie om snel en gemakkelijk met BIM te werken in de dagelijkse praktijk. De kaarten geven direct toepasbare informatie over vraagstukken rond de implementatie van BIM, waaronder rollen en competenties, juridische aspecten en BIM-transitie in organisaties en nu dus ook hoe je de informatie in een BIM-omgeving borgt voor intern en extern gebruik nu en in de toekomst.

In een volgende bijeenkomst wordt een concept Kenniskaart rond digitaal archiveren (de IST-situatie) en een doorkijk naar de toekomst (de SOLL-situatie) besproken. De datum van deze tweede bijeenkomst is nog niet bekend. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Meld uw belangstelling via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

De presentaties en het verslag van de bijeenkomst zijn in te zien en na te lezen op: http://www.bimloket.nl/digitaal-archiveren-waarom-wat-en-hoe.

 • BIM Loket Kennisdag, Amersfoort, 6 oktober 2017

Op 6 oktober organiseerde het BIM Loket zijn tweede landelijke Kennisdag, in samenwerking met de Bouw Informatie Raad. Het thema luidde 'naar een BIM Agenda voor de Bouwagenda', met bijna tweehonderd deelnemers. Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda gaf een presentatie over de rol die digitalisering zou kunnen en moeten vervullen bij de realisatie van de Bouwagenda. Het programma en de presentaties vind je op http://www.bimloket.nl/Kennisdag2017.

 • Cadac summit, NBC, Nieuwegein, 28 september

Bekijk hier het programma en de after movie.

 • Revit gebruikersdag, Bouwcampus, 27 juni 2017

De 'Revit Standards' heeft als doel om het BIM proces te structureren en te stoomlijnen door uniformiteit aan te brengen in de data. Uniformiteit in de data voorkomt miscommunicatie en reduceert daarmee de faalkosten.

Om haar doel te bereiken onderhoudt en beheert de stichting de standaard, ontsluit ze informatie over de afspraken en deelt ze haar kennis en expertise. De stichting heeft een dienende taak t.o.v. andere expertises zoals de BIM basis ILS.

De 'Standards' zelf omvatten een scala aan werkafspraken die zorgen voor een uniforme opbouw van een Revit model. Deze werkafspraken beschrijven de informatiestructuur en bevat de volgende onderwerpen:

1. Naamgeving

De Revit Standards definiëren een basis voor naamgeving van Revit componenten. Op deze manier kunnen gebruikers componenten in Revit gemakkelijk en eenduidig identificeren.

2. Object Styles

De Object Styles definiëren in Revit de grafische weergave van een model. Om dit effectief en eenduidig te kunnen doen binnen een project worden in de Revit Standards de Object Styles vastgelegd.
Hiernaast zijn er een aantal Category-onafhankelijke Object Styles gedefinieerd die gebruikt worden voor niet-geometrische vormen van ruimtebeslag zoals plaatsingsruimte.

3. Parameters

Waarschijnlijk het meest belangrijke onderdeel: de Revit Standards verzorgen een set standaard parameters voor gebruik in Revit.

4. Mapping

De Revit Standards zijn zodanig opgezet dat mapping van naamgeving, object styles en parameters naar andere standaarden, zowel op Revit als Open BIM standaarden, wordt ondersteund. De Revit Standards zijn bijvoorbeeld uitgewerkt naar een Nederlandse toepassing in de NL-RS. Veel van deze mapping is een 1-op-1 vertaling, maar in sommige onderdelen zijn toevoegingen gedaan om de Revit Standards geschikt te maken voor de typisch Nederlandse marktomstandigheden. In beide gevallen is het door de mapping mogelijk om te vertalen tussen de Revit Standards en de Nederlandse toepassing hierop.


Een ander voorbeeld is de mapping tussen de Revit Standards en IFC: deze maakt het mogelijk om IFC modellen te importeren en exporteren van en naar Revit. Hiernaast geldt: omdat de Revit Standards zijn gemapt naar zowel IFC als de Nederlandse toepassing in de DRS, kunnen ook IFC en de DRS onderling worden uitgewisseld.

5. Algemene modelleerregels

Tot slot is de Stichting Revit Standards begonnen met het uitwerken van standaard modelleerregels voor Revit Families. Deze regels bevatten een aantal standaard beschrijvingen voor Revit Families van een bepaalde Category:

 • Invoegpunt
 • Host
 • Oriëntatie
 • Toe te passen parameters per Category

Deze eigenschappen zijn noodzakelijk om Revit Families onderling uit te kunnen wisselen (nodig voor werkwijze waarbij gewerkt wordt van generiek naar specifiek). Deze afspraken worden vastgelegt in de familie guides. Tips en aanvullende adviezen worden uitgewerkt in best practises.

6. Documentatie en basis template

Aangezien de Stichting Revit Standards als doel heeft een “Open” Revit Standaard te ontwikkelen, moet deze volledig gedocumenteerd worden. Deze documentatie bestaat uit zowel een “papieren versie” van de Revit Standards, alsook een interactieve digitale versie op de website www.revitstandards.org. Hiermee hebben Revitgebruikers op efficiënte wijze toegang tot de documentatie. De digitale versie is nog niet beschikbaar. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Naast de documentatie heeft de Stichting Revit Standards ook de implementatie van de Standards verzorgd in de vorm van een basis template. Uitgangspunt hierbij is de Nederlandse versie geweest van de Revit Standards, de NL-RS. Revit gebruikers kunnen deze template gebruiken als leidraad om hun eigen bureaustandaard aan te sluiten op de Revit Standards.

 • BIM Praktijkdag, Jaarbeurs Utrecht, 18 mei 2017

Het programma en de nieuwsbrief inclusief de presentaties van de BIM Praktijkdag.

 • Business Plaza, 9 mei 2017, Schiedam

Presentatie Vijfkaart in Novotel Schiedam.

 • ILS Gebruikersdag, 23 juni 2017, Delft

Bijna 150 bezoekers waren op 23 juni aanwezig op de eerste BIM basis ILS Gebruikersdag. Het merendeel behoorde tot de ruim 190 partijen die zich al bij de BIM basis ILS hadden aangesloten, maar er waren ook nieuwe gezichten. Uit een snelle peiling bleek dat ongeveer een derde van de aanwezigen bij een aannemer werkt. Daarnaast waren ook de tekenaars/engineers, architecten, softwareleveranciers, BIM adviseurs en bouwspecialisten goed vertegenwoordigd. Na een kort welkom door BIM Loket (Jacqueline Meerkerk) en BuildingSMART Benelux (Mathijs Natrop) volgde een vol inhoudelijk programma. Het BIM Loket fungeert als facilitator (“clubhuis” is misschien een beter woord) voor de BIM basis ILS; BuildingSMART is betrokken bij het beheer.
Achtergrond BIM basis ILSKernteamleden Jeffrey Truijens en Joost van de Koppel lichten het ontstaan van en de ideeën achter de BIM basis ILS kort toe. Het doel van het initiatief is om één gemeenschappelijke taal marktbreed toe te passen. De nadruk ligt even niet op de koplopers, we proberen zoveel mogelijk partijen mee te krijgen. De filosofie daarbij is om het simpel te houden, en de 80/20 regel te volgen: niet alles hoeft meteen perfect, als we 80% halen, levert dat al heel veel op.
De BIM basis ILS is niet iets om op te concurreren als markt (“dat doen we wel op mooie gebouwen”, aldus Truijens). Samenwerking is hier juist de sleutel. Vandaar ook de oproep aan deelnemers die een rol willen vervullen in het kernteam: maak je belangstelling kenbaar via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Eind dit jaar zal een vernieuwd kernteam worden geformeerd.  
Architecten“Mijn naam is Menno Mekes en ik ben een gebruiker” (gelach en applaus in de zaal). Mekes (Arons en Gelauff) ziet de BIM basis ILS als een vitale schakel tussen de architect en de aannemer die het ontwerp gaat realiseren. Het is belangrijk dat zij dezelfde taal spreken. BIM’men gaat over sorteren en filteren: zo kun je relevante informatie overdragen aan elkaar.
Mariëlle Vissers (Rijnboutt): bouwprojecten worden organisatorisch complexer, dat maakte de overstap naar de BIM basis ILS noodzakelijk. Dit zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid. Als iedereen een verdieping hetzelfde noemt, wordt inzicht in het gebouw eenvoudiger. De rol van de architect verandert ook: hij voegt extra informatie toe, waarmee partijen verder in de keten kunnen werken. Dat helpt de aannemer bij de werkvoorbereiding, doordat ordenen en groeperen (sorteren en filteren) mogelijk wordt. Ook bij de werkplanning speelt het een rol. 
Bouwspecialisten Albert Gils (DRBG) en Gert Huttinga (VBI) zien het kunnen hergebruiken van informatie als het voordeel van de BIM basis ILS. Dingen gebeuren niet meer dubbel. Bovendien kan informatie in het model steeds verder worden verrijkt. De BIM basis ILS biedt houvast bij het vragen en uitleveren van informatie, en zorgt daarmee voor beter samenwerken. Net als andere sprekers signaleren Gils en Huttinga ook problemen/verbeterpunten; deze en andere zullen aan de orde komen op de verdiepingssessie die eind dit jaar voorzien wordt. Daarnaast constateren zij dat er nog te veel bedrijven niet voldoen aan de BIM basis ILS. Hier valt nog veel te winnen.
AannemersEen kleine delegatie aannemers werd op het podium geïnterviewd door dagvoorzitter Harry Louwenaar. Enkele uitkomsten: het aan het rollen brengen van de BIM-bal en de toepassing van de basis ILS beginnen vaak met één bevlogen ambassadeur binnen de organisatie. Na een stapsgewijze introductie in projecten is bij alle aannemers inmiddels duidelijk dat ze niet meer zonder willen. De vraag is nog wel hoe je alle partners (onderaannemers) in een project meekrijgt. Voorschrijven (maar niet dwingen) en helpen is het devies. 
OpdrachtgeversEdward de Wit (gemeente Den Haag) stelt dat de opdrachtgevers hoognodig met hun tijd mee moeten gaan. Te vaak nog vragen zij om informatie plat te slaan naar 2D. Onnodig en contraproductief! De Wit stelt dat IFC en BIM basis ILS eigenlijk wettelijk verankerd zouden moeten worden. De zaal blijkt in grote meerderheid voor.
Voor Dirk Jan Kroon (Eigen Haard) gaat BIM over digitale data die toetsbaar en verifieerbaar is. Bij Eigen Haard leidt het gebruik van BIM tot grote kostenreductie, een veel hogere doorloopsnelheid en herbruikbaarheid van data. Als opdrachtgevers consequent BIM voorschrijven, ontstaat er een ander krachtenveld. Door met zijn allen op een eenduidige manier met BIM te werken ontstaat meer transparantie, meer kwaliteit en lagere kosten. Kroon roept daarom alle opdrachtgevers op om het gebruik van de BIM basis ILS voor te schrijven. 
Presentaties

 • BIMdating VIP evenement bij Canon

Woensdag 5 april heb ik deelgenomen aan BIM dating van Ittanex bij Canon. Ik heb (niet voor de eerste keer) kennis gemaakt met Lego serious paly workshop. Een verslag daarvan vind je hier.

 • Bijeenkomst 20 jaar VISI

Vrijdag 31 maart, even voor het middaguur, maken de eerste gasten hun entree over de rode loper. Ter ere van 20 jaar VISI (voor verslag klik hier) worden de VISI-mensen van het eerste uur en vertegenwoordigers van organisaties die de standaard met succes hebben toegepast verwelkomd. Het wordt een weerzien van vakgenoten. Hoogtepunt tijdens dit samenzijn is de première van een film over de totstandkoming van de systematiek

 • Smart City event, Strategis en partners, Utrecht, 14 maart 2017

Wat is een smart city? Deze vraag stond tijdens dit netwerk event centraal. Een verslag vind je hier.

 • BIM en gemeenten, 23 maart, Bouwcampus

Het was volle bak bij de workshop Gemeenten en BIM op 23 maart bij het BIM Loket. Ruim 50 deelnemers vanuit gemeenten, omgevingsdiensten en een select groepje adviseurs gingen met elkaar het gesprek aan over het hoe en waarom van BIM bij gemeenten. Dat werd ook wel tijd, want gemeenten ontbreken op dit moment nog grotendeels in de BIM-wereld. Terwijl zij als beheerder van grote hoeveelheden relevante data bij uitstek van de partij zouden moeten zijn.Jacqueline Meerkerk, directeur van het BIM Loket, sprak vorig jaar Pieter van Teeffelen van Dataland over de samenwerking met gemeente Rotterdam om een activiteit te organiseren voor gemeenten. Daaruit is deze workshop, als project onder het BIM Loket, voortgekomen.
Na de opening door Johan Vermeer, directeur bij gemeente Rotterdam, en een algemene inleiding over BIM door Hein Corstens volgden presentaties van twee gemeenten die al langer met BIM aan de weg timmeren: Rotterdam (Joris Goos) en Den Haag (Edward de Wit), en gaf Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster een inleiding over het Informatiehuis Bouw dat in ontwikkeling is. Erik Dolle van de VNG verzorgde een korte presentatie over de Digitale Agenda 2020, die gericht is op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten. Via de zogenoemde Pilotstarter kunnen gemeenten innovaties delen met anderen, en deze opschalen. Het thema BIM en gemeenten zou een interessante case hiervoor kunnen zijn.
Uit de plenaire terugkoppeling van de workshop kwamen enkele hoofdlijnen naar voren:

 1. Kennis is cruciaal om BIM bij gemeenten te stimuleren. Er is behoefte aan een kennisprogramma dat gericht is op uitwisseling van voorbeelden en bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Zien is geloven. Te denken valt aan een roadshow of aan een experimenteerruimte. Ook de inzet van kenniscoaches is genoemd. Belangrijk is dat het echte verhaal wordt verteld, niet alleen de verkooppraatjes waarin alles goed gaat. De concrete suggestie werd gedaan om een gemeentekaart te maken, waarop te zien is wie (contactpersonen) er met wat (thema’s) bezig is. 

 2. Gemeenten hebben behoefte aan een duidelijk groeipad (roadmap): Waar gaat het eigenlijk om (doel), en welke stappen kan ik zetten als gemeente om aan te haken op de ontwikkeling? Wat maakt het aantrekkelijk om hier in te stappen (wortel)? Wat is de visie op het gebruik van informatie in gemeentelijke processen? Hoe krijg je mensen mee? Wat is de meerwaarde? Hoe kunnen onderdelen van BIM als middel worden ingezet. Daarbij moet er aandacht zijn voor schaalverschillen tussen gemeenten. Digitale vaardigheden zijn van groot belang. Kennisopbouw via leren van pilots (ook met aannemers). Is er een volgorde aan te geven? Wat kan de gemeente nu al doen? Eerste stappen: data op orde, hergebruik informatie, slimmer gebruik informatie. De ervaring leert dat de benadering zowel top down (beleid, opleggen, wetgeving) als bottom up (gewoon doén, voorbeelden oppakken) moet zijn.

 3. Koppeling van de toetsing van initiatieven/vergunningaanvragen voor bouwwerken met behulp van een 3D stadsmodel (milieuzones, bezonning, e.d.). Ook inzetbaar voor communicatie met burgers. Dit is een lopend initiatief van o.a. Den Haag en Rotterdam. De toepassingsrichtlijn BIM Basis ILS is een bruikbaar instrument hierbij. 

 4. Er liggen kansen voor BIM in de openbare ruimte. Denk aan het beheer van kabels en leidingen. Hebben we het over dezelfde dingen? Uitwisselbaarheid. De basis: Objectgericht, Vastleggen van eisen in een vraagspecificatie, Welke informatie wil ik digitaal teruggeleverd krijgen van de bouwer?, etcetera. Hierbij kan BIM een schakelfunctie vervullen. Het gaat dan om het aanbieden van diensten voor gemeenten op het gebied van de informatie-huishouding rond openbare ruimte en vastgoed, gebruik makend van landelijke standaarden voor (gemeentelijke) objecten (IMGeo/BGT, IMBOR, NEN, CB-NL e.d.). Organisatie van de informatie-uitwisseling binnen een gemeente en gemeenschappelijk gebruik van informatie over openbare ruimte en bouwwerken. Soms zal deze informatie ook gedeeld worden met externe partijen.

Er zat veel energie op deze bijeenkomst (mede dankzij dagvoorzitter Pieter van Teeffelen). De conclusie is dat er meer dan voldoende aanknopingspunten zijn voor verdere activiteiten. Op de vraag wie er concreet mee wilden werken aan een case voor de Pilotstarter, meldden zich de gemeenten Amsterdam, Harderwijk, Rotterdam en Wijchen. Wie wil kan zich hierbij nog Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Vermeld even uw gemeente, naam, mailadres en telefoonnummer, dan nemen wij contact met u op.
De eerste twee voorstellen zijn het meest basaal voor gemeenten en worden nu verder uitgewerkt voor indiening bij de pilotstarter van de Digitale Agenda 2020 van de VNG.
De presentaties zijn hieronder te downloaden:

Door Hein Corstens is ook een verslag gemaakt dat je hier kunt nalezen.

 • Building Holland, 13 april 2017, Amsterdam Week van de Ondernemer, 11 mei, Utrecht BIM praktijkdag, 18 mei 2017, Utrecht

Building Holland 2017 is na drie dagen kennisdeling, netwerken en innoveren succesvol afgesloten. Het integrale bouw- en vastgoedevent bracht beslissers met diverse achtergronden en disciplines bij elkaar om de toekomst vorm te geven en transities te versnellen.

Blik terug op Building Holland 2017

 • BCF Praktijkdag, 27 oktober 2016, Eindhoven

Christian Dalhuizen (Kubus) hield, na een korte opening door Mathijs Natrop (buildingSMART). een inleiding over het ontstaan van BCF, de huidige toepassing en de mogelijkheden voor de toekomst, een snelle introductie. Daarna een presentatie van Alexander Picard (TU/e). Hij presenteerde zijn afstudeeronderzoek, 'een automatische modelcontrole' . Wanneer een model niet voldoet , in dit voorbeeld aan de #BIMbasisILS, dan worden ‘issues’ gedeeld met behulp van BCF. Het laat zien hoe met behulp van huidige technologieën en het gebruik van verschillende open standaarden (IFC en BCF), de sector wordt geholpen. Lees hier het verslag van de praktijkdag.

 • BIM Loket Kennisdag, 7 oktober 2016, Schiphol

De eerste BIM Loket Kennisdag, op vrijdag 7 oktober, was korte tijd trending topic op Twitter. Een mooie afspiegeling van de bruisende bijeenkomst die het was. De dag bood veel ruimte voor inhoud, interactie en (nieuwe) contacten. Gezien de overwegend positieve reacties is het plan om van de Kennisdag een jaarlijkse traditie te maken. Voor een verslag van de dag en de presentaties, klik hier.

 • Cadac Summit 2016, Alleen ga je sneller, samen kom je verder!, Nieuwegein, 29 september 2016

De wereld waarin we leven verandert snel. Nieuwe technologieën dienen zich aan en hebben een ontwrichtend effect op bestaande business modellen, maar bieden ook geweldige mogelijkheden en kansen. Eén ding weten we zeker, in 2020 zal de overheid, infra- en bouwsector en de proces- en maakindustrie volledig anders ingericht zijn!

Op 29 september 2016 organiseerde Cadacj in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein traditiegetrouw het jaarlijkse BIM Congres en de NedGraphicsdag voor bouw, overheid, infra en civiele sector. Tijdens deze editie staat het multidisciplinair samenwerken centraal. Het thema van de dag is dan ook: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!” Klik hier voor het programma en hier voor een (video) verslag.

 • BIM Praktijkdag, Jaarbeurs Utrecht, 27 april 2016

De BIM praktijkdag is een congres waar praktijkervaring wordt gedeeld over de toepassing van het Bouw Informatie Model in de hele keten van ontwerp, bouw en beheer. Praktijkcases uit alle disciplines vormen de rode draad en worden afgewisseld met korte presentaties over actuele onderwerpen in het BIM-landschap. De presentaties tref je hier aan.

 • Circulaire economie, Ahrend, Sint-Oedenrode, 26 mei 2016

De ‘circulaire economie’ is sterk in opkomst. Tijdens een Duurzaam Gebouwd-bijeenkomst op het hoofdkwartier van totaalinrichter Ahrend in Sint-Oedenrode legden Arnold Struik van Ahrend en Geanne van Arkel van vloerfabrikant Interface uit hoe je de herbruikbaarheid van grondstoffen in de interieursector kunt maximaliseren. Klik hier voor een terugblik op de bijeenkomst.

 • ICT café Den Haag, Internet of Things, Den Haag, 24 maart 2016

Op donderdag 24 maart kwamen ruim 250 mensen – waaronder ICT-professionals en

geïnteresseerden vanuit het bedrijfsleven – bij elkaar om kennis te delen over het Internet of Things (IoT). Het verslag van de bijeenkomst kan je hier na lezen.

 • Building Holland,, RAI Amsterdam, 23 maart 2016

Building Holland is een driedaagse evenement voor de bouw- en vastgoed sector.

Organisator Duurzaam Gebouwd weet met haar kennis en unieke netwerk van professionals als geen ander welke vraagstukken er leven in de sector. In geen vergelijkbare branche kan een bedrag van zeven miljard euro per jaar aan faalkosten gereduceerd worden. Tegelijkertijd is dit een sector die echt een slag kan slaan als het gaat om CO2-reductie. De voorwaarden om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn kennis delen, netwerken, van elkaar leren en in de gehele bouwketen beter samenwerken. Dit is wat Duurzaam Gebouwd faciliteert met de beurs Building Holland. Het resultaat is een inspirerende beurs, een inhoudelijk programma met top sprekers en een toonaangevend netwerk van participanten waarmee u waardevolle contacten kunt op doen. Een terugkerend hoogtepunt wat mij betreft is de architect Thomas Rau.

BuildingHolland heeft haar Youtubekanaal.

 • Nieuwe businessmodellen en nieuwe economie, Haagse Hogeschool, 12 november 2015

Seminar georganiseerd door het lectoraat innoverend ondernemen. Van het seminar is een verslag gemaakt.

 • Marktdag Utrecht, 5 november 2015, Utrecht

Zie voor meer informatie 'referenties'.

 • BIM congres Cadac groep, 1 oktober 2015, Nieuwegein

Donderdag 1 oktober 2015 vond het jaarlijkse BIM Congres & NedGraphicsdag plaats met informatieve sessies voor verschillende disciplines binnen de overheid, infra en bouw. Een verslag van de dag vind je hier.

 • Linked data, 29 september 2015, Beeld en Geluid, Hilversum

Hoe breng je aan elkaar gerelateerde gegevens met elkaar in verbinding? Welke mogelijkheden levert dat op? Deze vragen hebben een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid gemeenschappelijk en in het Platform Linked Data Nederland zoeken ze gezamenlijk naar antwoorden. Jaarlijks organiseren zij een symposium. Het verslag van het symposium tref je hier aan.

 • Duurzaam gebouwd: seminar duurzame scholen, 23 september 2015, Windesheim, Zwolle

Op 9 september 2015 heeft Duurzaam Gebouwd een seminar georganiseerd om de verfrissing en verduurzaming van scholen te versnellen. Dit seminar is onafhankelijk samengesteld en toegankelijk voor de doelgroep: de besturen, directieleden en facilitair managers van scholen en senior professionals van de overheid. Een verslag tref je hier aan.

 • Duurzaam gebouwd: BIM seminar, 22 september, Bunnik

In de bouwsector wordt het belang van BIM al breed erkend. BIM wordt de toekomst voor de gehele bouwkolom. De vraag blijft: wat is BIM en wat kun je er mee? Volgens de één is BIM een manier om faalkosten de kop in te drukken en voor een ander is het een vorm van ketensamenwerking.

De grote kracht van virtueel bouwen met een Bouw Informatie Model (BIM) is integraal samenwerken door diverse disciplines in de bouwsector. Bij een integrale samenwerking kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt in het model. Daar zit ook direct de grootste uitdaging. De grootste hobbel in het samenwerken is het uitwisselen van BIM-gegevens. Wanneer dit goed en consequent gedaan wordt is BIM hét middel om faalkosten te reduceren voor álle partijen én een middel om de aanpasbaarheid van een gebouw tijdens de bouw te borgen. Waardoor het mogelijk is om voor meerdere eindgebruikers met verschillende wensen te bouwen en de prestaties te toetsen. Dat is de toegevoegde waarde voor de klant!

Tijdens deze Duurzaam Gebouwd Op Locatie spraken 3 experts op het gebied van BIM. Zij gingen in op:

-              de mogelijkheden en het belang van BIM;
-              het efficiënt afstemmen van gegevens;
-              de nieuwste innovaties en toekomst van BIM;
-              de voordelen voor de ketenpartners.

Het programma en d toelichting daarop van de dag tref je hier aan

 • Marktdag Infraquest, 17 september 2015, Geofort

De afgelopen jaren is intensief samengewerkt binnen InfraQuest tussen de partners TNO , TU Delft en Rijkswaterstaat om kennis te ontwikkelen en te borgen. Specialisten op het gebied van wegenbouw en civieltechnische constructies werken binnen InfraQuest samen aan kennisontwikkeling en vernieuwende, toekomstgerichte oplossingen. Om zichtbaar te maken wat zij doen en hebben gedaan organiseren zij op 17 september 2015 de InfraQuest Kennis marktdag. Het programma van de Kennis marktdag en de sheets van de presentaties tref je hier aan.

 • Ruimteschepper, Schiphol BIM, 1 juli 2015, Schiphol

Op 1 juli was de Kenniskring te gast op luchthaven Schiphol. Het thema “Smart Airport” gaf een interessant beeld over het beheren van de vele gebouwen, installaties en terreinen van de Luchthaven. Een verslag van de middag tref je hier aan.

 • ICT Café, 18 juni 2015, Den Haag

Het thema was verbetering veiligheid in de wijk door gebruik ICT; zie de nieuwsbrief voor een terugblik. De presentatie van Bert Mulder, Digitaal veilig in de wijk, was interessant.

 • USPI, 27 mei 2015, Amersfoort

Op 27 mei vond de jaarlijkse bijeenkomst van het Management Board van USPI (Uitgebreid Samenwerkingsverband Proces Industrie) plaats in Amersfoort. Een verslag van de bijeenkomst tref je hier aan. Ik heb daar een presentatie gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van BIM in de Bouw en de relatie met de Proces industie.

 • BIM praktijkdag, 30 april 2015, Jaarbeurs, Utrecht

De rode draad van de BIM praktijkdag bestond uit concrete projecten waar met BIM wordt gewerkt: de praktijkcases. Deze cases kwamen uit de hele keten en uit alle disciplines: ontwikkelaars, corporaties, architecten, aannemers, adviseurs, installateurs en beheerders. De praktijkcases werden afgewisseld met korte presentaties over actuele ontwikkelingen in het BIM-landschap. Wl je het nalezen ga dan naar de volgende link.

 • Week van de Ondernemer (WDVO), jaarbeurs, Utrecht, 16 april 2015

WVDO, Internet of things, big data, robotica, drones en 3D printing. Allemaal trends die van groot belang zijn voor ondernemend Nederland. Wilt u ervaren welke innovaties morgen het verschil maken? Maak op de Innovatie Expo onder andere kennis met Baxter, de nieuwe MKB robot en virtual reality, de volgende revolutie die voor de deur staat! Naast deze ondrwerpen heeft de Week van de Ondernemer nog talloze andere maar voor deze site minder interessante onderwerpen. Een (persoonlijk0 verslag van de bijeenkomst tref je hier aan.

 • ICT-café Den Haag, zorg ontzorgen met ICT, Den Haag, 26 maart 2015

Een verslag van deze bijeenkomst met de volgende centrale vraag, hoe kunnen we structureel langdurige zorg beter organiseren door middel van ICT? Daarbij hebben we het over allerlei vormen van zorg, zoals ouderenzorg, maar ook op mantelzorg, thuiszorg, revalidatie en verslavingszorg. We brengen vraag en aanbod bij elkaar, zodat we kunnen leren van de innovatieve oplossingen die al zijn bedacht door ICT-bedrijven, zorgaanbieders en gebruikers tref je hier aan. Daarnaast is er ook nog een Flipboard.  In een video licht Bert Mulder, lector Haagse Hoge school de vraag toe. Voor de bouw is interessant de ontwikkelingen op het terrein van robotica (randvoorwaarden) en domotica (incorporatie).

 • Stumico, Sensortechnologie in de bouw, 12 maart 2015, Bunnik

In de bouwsector wordt de opkomst van sensoren steeds duidelijker zichtbaar. Waar het voorheen nog ging over hele specifieke applicaties worden de toepassingen de laatste jaren steeds breder. Door snelle ontwikkelingen in betrouwbaarheid, kosten en toegankelijkheid van sensoren komen steeds meer toepassingen binnen bereik. “Real time” monitoring leek voorheen ondenkbaar maar is vandaag de dag de normaalste zaak voor veel partijen. Het programma tref je hier aan. Het verslag van de bijeenkomst tref je hier aan.

 • Verslag, presentaties en foto's van miniconferentie Duurzaam bouwen met informatie, 23 februari 2015,  Amsterdam

Het verslag vind je hier. De conferentie is een zoektocht naar het optimaal, terugvindbaar archiveren van asset data.

 • Terugblik op het eindcongres ”SKB stopt, het netwerk gaat verder", 27 januari 2015, Gouda

Op 27 januari 2015 hebben 200 deelnemers aan het eindcongres in de ochtend een indruk gekregen van de resultaten van het laatste SKB programma, Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. Presentator Roelof Hemmen nam de aanwezigen mee langs de vragen die vijf jaar geleden aan het programma ten grondslag lagen. Aan de hand van interviews, deels live in de zaal en deels in het veld, werden de resultaten belicht. Met deze link kunt u de interviews terugzien. SKB voorzitter Roelof Bleker richtte kort het woord tot de aanwezigen om iedereen te bedanken, het netwerk te wijzen op hun opgave om kennisontwikkeling en -doorwerking zelf te organiseren en wees op het eindverslag dat vanaf vandaag te vinden is op www.skbodem.nl. Het middagprogramma stond in het teken van verleden, heden en toekomst. Een impressie van de presentaties kunt u downloaden op Soilpedia. Aan het einde van de dag werd het stokje letterlijk en figuurlijk overgedragen aan de Vereniging BodemBreed Forum i.o. Deze vereniging zal een plek gaan bieden aan het netwerk. Na een inleiding van voorzitter Bruno van Dunné volgde een presentatie van Jeroen Wielaert en Jan Fokkens over hoe de start van de Tour de France in 2015 in Utrecht terecht is gekomen, als voorbeeld van hoe volharding leidt tot succes. Jarenlange gesprekken, samenwerkingen en obstakels overwinnen waren nodig om dit te realiseren. Een inspiratie voor de vereniging.

Cahier Duurzaam saneren en beheren doe je zo Het cahier ‘Duurzaam saneren en beheren doe je zo’ is onlangs digitaal uitgebracht.Het cahier is uitgebracht door SURF-NL, een collectief van adviesbureaus en probleembezitters. Het is het eerste cahier dat zonder financiering van SKB tot stand is gekomen. Dit cahier schetst een transitie in de werkwijze van de bodemsector op de gebieden van risicogericht saneren, bodemkwaliteitszorg en preventie, waarbij duurzaamheid transparant wordt geïntegreerd in het proces van saneren en beheren. Het cahier is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij sanering en beheer van bodemverontreiniging. Het cahier is als pdf te downloaden op de website van SURF-NL.

 • G4 CIO-Congres: Verbinden met informatie, 27 november 2014, Amsterdam

De samenleving verandert, we communiceren steeds meer digitaal. Daardoor verandert de rol van de overheid en de rol van informatie. Informatie is steeds meer een verbindende factor tussen de gemeente en haar inwoners, bedrijven en andere overheden. Op 27 november 2014 organiseerde de gemeente Amsterdam namens de hoofden informatie management  van de G4  het congres ‘Verbinden met informatie’. In een inspirerende, muzikale omgeving aan het Amsterdamse IJ hebben de deelnemers ervaren hoe informatie de overheid kan verbinden met haar omgeving. Het publiek bestond voornamelijk uit beleidsmakers, managers, directeuren, informatiemanagers en informatiearchitecten van de G4. Bent je benieuwd naar de foto’s, het filmpje of wilt u een van de presentaties nog eens nalezen? Kijk dan op deze internetpagina. Eén van de programmaonderdelen was een werkbezoek aan Rockstart ( www.rockstart.com ). Rockstart is een community van circa 50 startups uit binnen en buitenland, die ondersteund worden door een netwerk van 200 professionals. Rockstart bevindt zich in een grachtenpand en beidt ruimte aan 2 rockstart versnellers, 'Web&Mobile' versneller en de 'New Smart Energy' versneller, die helpen bij introducties in netwerken en financiering. Bekijk eens voor de lol de 3D Hub.

 • Sneak preview CB-NL: 20 november 2014, Amsterdam

Op 20 november vond de 'sneak preview' van de Conceptenbibliotheek Nederland plaats. Het event vond 's middags plaats tijdens het GeoBIM2014-congres in Amsterdam.

Het programma was:

- May I have your results please...

Een overzicht van de concrete resultaten van de CB-NL.

- Standaarden beheerders aan het woord

o.a. CROW en BRIS laten u zien hoe zij CB-NL gaan gebruiken en inpassen in hun standaarden/producten.

- Use case talks

Met de stopwatch in de hand presenteren marktpartijen in sneltreinvaart hun use cases vanuit Bouw en Utiliteit, Grond- Weg- en Waterbouw en Geo. Welke voordelen ziet de markt in CB-NL?

- Het geheim van Linked Data

De CB-NL wordt onderdeel van een stelsel van linked data-catalogi. Welke wereld zit hierachter en wat betekent het voor de bouwpraktijk?

- Opdrachtgevers gaan voor CB-NL

Publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en Prorail weten het al:

zodra het kan gaan ze het gebruik van de CB-NL voorschrijven. Dé kans om hun alles te vragen wat u altijd al wilde weten, maar niet eerder durfde.

- Hallo toekomst

Een doorkijkje naar de CB-NL in 2015/2016 met programmamanager Benno Koehorst.

Eeen verslag van de dag vind je hier. Via deze video kan je alle presentaties van die middag terugzien.

 • Duurzaam gebouwd congres: 13 november 2014, Maastricht

De bouwsector realiseert zich steeds meer dat ‘de nieuwe werkelijkheid’ een onomkeerbaar feit is. In het eindrapport van het actieteam Renovatie, transformatie en herbestemming wordt daarom gesproken over ‘de nieuwe praktijk’. Er worden nieuwe diensten, producten en methoden geïntroduceerd. De bouwsector is zichzelf dus langzaamaan aan het transformeren. De concrete versnelling van deze transformatie van de bouwsector moet echter nog steeds plaatsvinden. In het eindrapport wordt gesteld dat de bouw hier zelf veel aan kan doen. De integratie in de bouwketen staat namelijk nog in de kinderschoenen. Door het actieteam wordt tevens gesteld dat er een extra stimulans noodzakelijk is. Dit zou kunnen door duurzaamheid in de gebouwde omgeving wederom te agenderen.

Kansen in de gebouwde omgeving

In de gebouwde omgeving liggen voldoende kansen voor de bouw- en vastgoedsector. Denk alleen maar de ontwikkelingen rondom verstedelijking, vergrijzing, decentralisatie van energie en het hele duurzaamheidsvraagstuk. De vraag zal echter zijn hoe snel en adequaat deze aan elkaar gelieerde sectoren de verbinding met elkaar zoeken en concreet deze immense uitdaging gezamenlijk oppakken. De marktpartijen zullen zelf de handschoen moeten oppakken, want de rol van de overheid zal steeds meer veranderen naar die van een kwaliteitsbewaker en regisseur van lokale initiatieven. Vanuit platform Duurzaam Gebouwd wordt het versnellen van de duurzaamheidsopgave in de gebouwde omgeving aangejaagd door het delen van kennis en het bieden van een netwerk tussen alle betrokken stakeholders onder andere door het organiseren van bijeenkomsten.

Duurzaam Gebouwd Congres

In samenwerking met de Provincie Limburg organiseerde Duurzaam Gebouwd op donderdag 13 november 2014 het jaarlijkse congres. Het thema was dit jaar ‘Samen duurzaam renoveren en transformeren’. Tijdens het congres ging hoogleraar Hans de Jonge in op de uitdaging en oplossingsrichtingen van de duurzame transformatie. Daarnaast kwamen er tal van duurzame initiatieven naar voren, waarmee je aan de slag kunt gaan. Een hoogtepunt was de presentatie van Thomas Rau. Als je hier klikt kan je een terugblik van die dag zien.

 • Exact Live: Jaarbeurs, Utrecht, 5 november 2014

Exact Live 2014 is de grootste business software event in de Benelux. In diverse sessies en workshops wordt toegelicht hoe zelf verandering aan te pakken en gesproken over toekomstige businessmodellen en veelbelovende trends, maar ook wordt vertled over  praktische zaken, zoals je marketing beter inrichten of je administratiewerk automatiseren. Geïnteresseerd in een samenvatting van de dag en de presentaties klik dan hier.

 • Dassault, 3DEXPERIENCE FORUM, 9 oktober 2015, Eindhoven

Het jaarlijkse feestje van Dassault, voor hun klanten. De presentaties zijn van hoog niveau en verfrissend. Via deze link kan je presentaties downloaden en  inzien.

 • Grenzeloos verbonden: CADAC NedGraphics, NBC congrescentrum, 18 september

Jaarlijks congres van Cadac groep en NedGraphics, met als thema 'Grenzeloos verbinden'. Naast een plenair programma waren er mini-congressen per doelgroep. Doelgroepen waren managers en medewerkers in de Bouw, Geo-Informatie, ICT&Informatievoorziening, Infra en Ruimtelijke ordening en gebruikers CAD- of GIS-systemen. Klik voor de presentaties hier en voor een impressie hier. Plenair hield Maxine Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland een vlammend pleidooi voor het gebruik van open standaarden in de bouw.

 • Linked Open data, Beeld en Geluid, Hilversum, 25 juni

Op 25 juni bracht het Platform implementatie Linked Open Data de resultaten van negen maanden werk naar buiten in 'woord en beeld' in het centrum Beeld en Geluid te Hilversum. De resultaten worden gepubliceerd in nieuwsbrieven. Op het congres vertelden vertegenwoordigers uit de Uitgeverswereld en de Farmacie hoe Linked Data hun dagelijks verder brengt. Markus Lanthaler, de grondlegger van JSON-LD, liet zien hoe JSON-LD de wereld van Linked Data verbindt met de developers community.

Dave Blank, hoogleraar en programmadirecteur aan het MESA+ van de Universiteit Twente, nam de aanwezigen mee in de wereld van nano technologie en legde van daaruit de relatie naar linked data. Ron Roozendaal (CIO, ministerie VWS) ging in zijn openingsspeech uitgebreid in op de inspanningen van de overheid op dit terrein! In LODx Talks, namen de deelnemers in de PiLOD de deelnemers in hoog tempo mee langs resultaten en demo’s. Zie voor meer informatie: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/linked-en-open-data/algemeen-linked-data.

De presentaties van de dag vind je hier.

 • Open data estafette duurzame energie, 11 juni, Ede

Nederland staat voor grote uitdagingen bij het overstappen naar meer duurzame vormen van energiegebruik. In het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% van de benodigde energie duurzaam wordt geproduceerd, oplopend tot 16% in 2023. Voor een goede samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven en het treffen van de juiste maatregelen is veel informatie nodig. De overheid heeft een schat aan open data die een deel van de benodigde informatie kan leveren. Ook particulieren en bedrijven hebben data die kan bijdragen aan de noodzakelijke energietransities. In de Open Data Estafette Duurzame Energie gaat de energiesector samen met maatschappelijke organisaties en overheden op zoek naar best practices en kansen die open data biedt voor nieuwe oplossingen en samenwerkingsvormen rond duurzame energie. een verslag van de bijeenkomst vind je hier.

 • ICT café Den Haag, 8 juli 2014 de Mets Tennisbanen, Den Haag

Als ik kans zie woon ik de bijeenkomsten die onder de titel ICT Café Den Haag worden georganiseerd bij. Het verslag van de laatste bijeenkomst d.d. 08-07-2014 vind je hier. De thema's zijn heel divers.

 • Ruimteschepper, Lelystad,20 mei

Nog nader in te vullen.

 • USPI, ISVW in Amersfoort, 12 juni 2014

Op 12 juni werd een USPI ledenvergadering gehouden in het instituut voor Wijsbegeerte in Amersfoort. Naast inleidingen over onderwerpen inzake standaardisering, uniformering inde procesindustrie stonden ook enkele inleidingen over BIM in de Bouw op de agenda. De inleidingen werden gehouden door Leo Ruijven, Croon en René Dorleijn, Movares. De presentaties kan je bekijken door op hun namen te klikken.

 • BIG Data, Rijtuigenloods, Amersfoort, 11 juni 2014

Nederland staat voor grote uitdagingen bij het overstappen naar meer duurzame vormen van energiegebruik. In het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% van de benodigde energie duurzaam wordt geproduceerd, oplopend tot 16% in 2023. Voor een goede samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven en het treffen van de juiste maatregelen is veel informatie nodig. De overheid heeft een schat aan open data die een deel van de benodigde informatie kan leveren. Ook particulieren en bedrijven hebben data die kan bijdragen aan de noodzakelijke energietransities. In de Open Data Estafette Duurzame Energie gaat de energiesector samen met maatschappelijke organisaties en overheden op zoek naar best practices en kansen die open data biedt voor nieuwe oplossingen en samenwerkingsvormen rond duurzame energie. De presentaties vind je hier.

 • Building Holland, RAI Amsterdam, 6-8 mei 2014

Tijdens Building Holland 2014 zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het ontwikkelen, realiseren, renoveren en onderhouden van woning- en utiliteitsbouw gepresenteerd. Alle schakels in de keten komen hier bijeen om de toekomst van de bouw- en vastgoedsector mede vorm te geven. Onder meer zijn de kansen van 3D printen voor bouw en vastgoed getoond. Zie voor meer informatie de volgende site.

 • Week van de ondernemer, Jaarbeurs, Utrecht, 8,9 en 10 april

Een groot ondernemers event dat dit jaar volledig in het teken stond van groei. Tientallen sessies en workshops met sprekers uit het bedrijfsleven, de politiek, media en wetenschap.
Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor de presentatie van tientallen inspirerende innovaties. Zie de site.

 • Decentralisatie congres, Jaarbeurs, Utrecht, 8 en 9 april2014

Het Decentralisatie Congres is hét congres voor alle overheden die iets te maken hebben met de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk.

Het Decentralisatie Congres is onderdeel van de Slimste Dagen voor de Overheid, een inspirerende beurs voor overheidsprofessionals, over de grote uitdagingen die de overheid te wachten staan. Het bestaat uit meerdere evenementen met elk een ander inhoudelijk en actueel thema.
Voor meer informatie kijk op de website en voor de presentaties op de volgende site.

 • Stumico, Utrecht, Movares, 27 maart 2014

Op 27 maart 2014 bij Movares in Utrecht was er een bijeenkomst van de vereniging Stumico over het onderwerp "BIM in de praktijk bij Infraprojecten". Tijdens deze bijeenkomst is ingaan op de praktijk van het bimmen bij infra  projecten, waaronder de toepassing van BIM  bij het prestigieuze Crossrail project in Londen.  Daarnaast hebben Prorail en Witteveen + Bos verteld over hun ervaringen in Nederland bij toepassing van BIM in de Infra. Een samenvatting van de bijeenkomst vind je op de volgende site.

 • Technologie update: Bouw informatie Model, TNO, Utrecht 13 maart 2014

Als MKB-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. TNO kan u daarbij ondersteunen. Tijdens Technologie Updates brengen we u op de hoogte van de stand van de technologie en welke mogelijkheden bestaande en nieuwe technologieën uw onderneming kunnen bieden.

Deze Technologie Update gaat over het Bouw Informatie Model (BIM).
BIM is een technologische oplossing voor een meer efficiënte werkmethodiek binnen de bouw en kan worden gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zoals opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur. Tijdens ontwerp- en bouwproces wordt door alle partijen in één model gewerkt waaraan alle data gekoppeld is die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Heldere en eenduidige communicatie, betere samenwerking en lagere faalkosten, daar draait het om bij BIM. Sprekers waren: Léon van Berlo, BIM Innovation Consultant bij TNO en
Ronald van Aggelen, Root.

 • Startconferentie open data, Delft, TU, 23 januari 2014

In het Kenniscentrum Open Data (opgericht in mei 2012) werken wetenschap en praktijk nauw samen aan bestuurlijk/juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata. Juridische vragen zijn: ‘van wie is de informatie’ (intellectueel eigendom, auteursrecht en databank recht), ‘wie is aansprakelijk voor fouten in de open data’, ‘welke bescherming heeft degene over wie de informatie verzameld is’ (privacy), ‘moet de overheid bepaalde informatie beschikbaar stellen’ (openbaarheid), en ‘onder welke voorwaarden’ (hergebruik).

Bestuurlijke onderwerpen zijn de rol van het open databeleid binnen de ontwikkeling van een informatie infrastructuur, de effecten van een open databeleid, de ontwikkeling van raamwerken voor de beoordeling van informatie infrastructuren, en de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven bij het optimaliseren van open data.

Het Kenniscentrum Open Data is een initiatief van het OTB en TNO en heeft tot doel het gebruik van geografische data door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers in Nederland te optimaliseren. Het onderzoekt daartoe de institutionele, organisatorische en juridische mogelijkheden om de vrije beschikbaarheid van overheidsdata te stimuleren.

Het Kenniscentrum richt zich specifiek op het overheidsbeleid op het gebied van deze ‘open’ data.

Open data zijn gegevens die door de overheid worden ingewonnen voor eigen gebruik, maar die ook voor bedrijven en burgers op een vaste plek vrij beschikbaar moeten zijn. Meer dan tachtig procent daarvan zijn geografische data. In Europa kunnen die gegevens bedrijven vele miljarden euro’s aan economische baten opleveren en er zullen ook nieuwe bedrijven door ontstaan.

Zie ook de volgende site.

 • KUBUS, testdrive Solibri, Eindhoven 9 december 2013

Solibri is een IFC model checker. De ontwikkelaar is een Archicad, een Fins bedrijf. Wereldwijd zijn 5000 licenties verkocht. Het overgrote deel in Nederland. Een aanwijzing dat BIM in Nederland een vlucht neemt. De Nederlandse dealer van Archicad, KUBUS, verzorgt testdrives met Solibri. De toekomstige gebruiker kan dan kennismaken met de mogelijkheden van het pakket.

 • RIONED: Ondertekening convenant gegevensbeheer stedelijk water 4 november 2013, Ede

 

De bijeenkomst was bedoeld voor direct betrokkenen en inhoudelijk geïnteresseerden en ging over de voortgang, planning en de bespreekpunten van het gegevensbeheer stedelijk water en open standaarden daarvoor. Centraal stonden het Convenant gegevensbeheer stedelijk water en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Aan het slot van de bijeenkomst werd het convenant Open standaarden gegevensbeheer stedelijk water getekend. De bijeenkomst was een vervolg op een bijeenkomst d.d. 11 oktober 2012 waar besloten was tot een gezamenlijke aanpak om te komen tot open standaarden.

 

Programma

15.00 Opening door de gespreksleider, Hugo Gastkemper

Blok 1: Dit is er. Presentatie van inhoud GWSW en IMSW.

- Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, Marinus Vonhoff (Grontmij):

- Opzet en inhoud GWSW

- Status GWSW (2013/2014)

- Lancering tervisielegging op www.riool.net

-Werking GWSW-viewer

* Doel en implementatie IMSW, Marcel Reuvers (Geonovum)

15.30 Blok 2: Dit willen we. Vijf korte presentaties over de toekomst.

- Toekomstblik vanuit gemeente Rotterdam, Wim van der Vliet (Waterhuishouding Rotterdam)

- Toekomstblik vanuit samenwerking gemeenten en waterschap, Breunis van de Weerd

(Platform Water Vallei en Eem)

-Waar gaan we met de BGT naar toe?, Ruud van Rossem (Ministerie I&M)

- De ontwikkeling van de Conceptenbibliotheek CB-NL, Jaap Bakker (Bouwinformatieraad)

- Laat data stromen, Boris Everwijn (Informatiehuis Water)

15.55 Blok 3: Zo gaan we verder. Invoering en planning. Plenair gesprek over:

- Invoeringskosten en -tijd

- Planning

- Communicatie

Bijlage: notitie Invoering open standaarden gegevensbeheer stedelijk water

17.00 Samen verder! Ondertekening convenant (bijlage). Het belang van het convenant, Hans Gaillard, voorzitter Stichting RIONED.

 • Rotterdam BIMT!,29 oktober, Rotterdam

In 2013 stond bij de gemeente Rotterdam de maand oktober in het teken van BIM. Rotterdam heeft zich tot doel gesteld om vanaf eind volgend jaar bij minimaal 20 procent van alle gemeentelijke projecten met BIM te werken. De bijeenkomsten waren gericht op bedrijven in de regio die willen inspelen op deze ontwikkelingen.De Gemeente Rotterdam ging bij monde van Henny Stolwijk en Hugo Witteveen van het Ingenieursbureau Rotterdam met de markt in gesprek over het implementeren van BIM in de (infra)keten. De deelnemers aan de workshop kwamen van alle disciplines: aannemers, ingenieursbureaus, beheerders en opdrachtgevers waaronder Rijkswaterstaat, en enkele anderen. Jeffrey Rampaart, projectmanager bij Royal Haskoning DHV, ging in op de voordelen van BIM en wat bimmen voor de rol van ingenieursbureaus betekent. Als concrete adviezen aan Rotterdam noemde hij het bijdragen aan een uniform begrip van BIM en aan de stimulering van het gebruik van BIM.

Heet hangijzer

Hierna kwam René de Kwaadsteniet van brancheorganisatie MKB INFRA en Building Changes met een prikkelende stelling aan het publiek: de sector is nog helemaal niet toe aan de nauwe samenwerking, en de openheid tussen bouwpartijen die voorwaarden zijn van goed Bimmen. De discussie die hierop volgde liet zien dat dit onderwerp een heet hangijzer is: alle deelnemers waren actief betrokken bij het gesprek. ‘Vertrouwen in elkaar’ komt als belangrijk punt naar voren. Opvallend is dat ‘betrouwbaarheid’ van de opdrachtgever belangrijk wordt gevonden door de aannemers. Een investering die wordt verlangd, moet immers ook wat opbrengen: “dan moet er niet steeds uitstel of afstel komen”, aldus een van de deelnemers.

Van verticaal naar horizontaal

Ook de term ‘horizontale samenwerking’ maakte de tongen goed los. Deze staat -letterlijk- haaks op de traditionele verticale vorm van samenwerken die tot nu toe de standaard is in de bouw. Met horizontale samenwerking is een andere manier van aanbesteden onvermijdelijk: met de traditionele RAW-benadering redden we het niet meer, is de consensus. Als derde punt komt duidelijk de wens naar voren om op deze bijeenkomst een vervolg te geven met een grotere groep MKB-bedrijven.

 

 • Open BIM, 3 oktober 2013

 

Op donderdag 3 oktober 2013 is weer het landelijk congres “BIM open 2013” te Arnhem, gehouden. Hét Event van en vóór de bouwbranche en haar stakeholders. De middag én de avond stonden in het teken svan kennis en ontmoeting tussen professionals, vaklieden en begeesterde mensen die werken aan innovatie, verbetering, visie, verrijking van kennis, verdieping van inzichten en nieuwe ontwikkelingen in de bouwbranche. Voor meer informatie wordt verwezen naar de site.

PROGRAMMA BIM Open 2013

12.30 - 12.35 uur 2C management; Fred Janssen; Welkom

12.35 - 12.40 uur HAN; Faculteit Techniek; Eric Zinger; BIM en onderwijs

12.40 - 13.15 uur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB); Piet Oskam; Groeien met BIM. Over integratie, competenties en valkuilen.

13.15 - 13.50 uur Woningcorporatie Eigen Haard; Dirk-jan Kroon; BIM van belang voor de opdrachtgever?

13.50 - 14.30 uur Autodesk Nederland; Sander Lijbers; Stand van BIM in NL en omringende landen

14.30 - 15.15 uur Ingenieursbureau Coenradie; Sander Schröder; 3D laserscanning

PARALLEL SESSIES

15.30 - 16.30 uur; Hèt Facilitair Bureau; Timothy Lievendag; BIM in de branche

15.30 - 16.30 uur; Kesselaar & Zoon; Rene Kesselaar; Slimste bedrijf van Nederland 2012; Sociale Innovatie

16.30 - 17.15 uur UNETO-VNI; Pieter van den Eijnden; BIM in de installatiebranche

17.15 - 18.00 uur Roelveld- Sikkes; Egor Versluys; De mens is de belangrijkste factor in het BIM-proces

18.45 - 19.30 uur Heijmans; civiel; Jacco Hulsen; BIM toepassing in de organisatie Heijmans

19.30 - 20.15 uur Construsoft; Rob Roef; Het gebruik van BIM in de uitvoerende bouw.

20.15 uur 2C management; Fred Janssen; afsluiting

Meer informatie: volg 'Nieuws' op de website (www.bimopen.nl) en '@bimopen' op Twitter

 

 • ExactLive, 2 oktober, Ahoy Rotterdam

Op 2 oktober was ik tezamen met ruim 4000 mensen te gast bij ExactLive. De opzet en de uitvoering van het evenement is leerzaam en boeiend. Het centrale programma is afwisselend, boeit en de aandacht blijft gefocust. De parallelle sessies werden druk bezocht. Programma en presentaties vind je op de site.

 • Kostendeskundigen en BIM, 19 september 2013

Op 19 september 2013 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Bouw- kostendeskundigen (http//:www.nvbk.nl) in samenwerking met KUBUS alweer haar tweede bijeenkomst over BIM. Deze bijeenkomst vond plaats op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).


Sprekers lieten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe succesvol calculaties uitgevoerd kunnen worden met data uit een BIM-model. Door de inzet van BIM ontstaan nieuwe relaties tussen BIM-modelleurs en kostendeskundigen. Dat biedt nieuwe kansen voor beide partijen. Door BIM krijgt de kostendeskundige beter inzicht in het te bouwen, te renoveren of te onderhouden gebouw en daardoor meer grip op de kosten.

Voorwaarde is dat de kostendeskundige kan vertrouwen op de informatie uit het BIM-model en dat deze informatie aansluit op de door de kostendeskundige gebruikte calculatiemethodiek (bijvoorbeeld codering op basis van NL-SFB, NEN 2634, Stabu-element of een eigen ontwikkelde codering). Hier moet de modelleur rekening mee houden tijdens het opzetten van het BIM.

Gastsprekers waren:

- Ted Peek van Arcadis: Betekenis van BIM voor bouwkostendeskundigen

- Tim de Jonge van Winket: Begroten met BIM in de ontwerpfase

- Sander van Herpen en Krijn Voorn van KUBUS BV: Beschikbare BIM oplossingen

- Alex van der Steen bouwkostendeskundige bij Alphaplan: De praktijk.

 • BIR Event: Vliegwiel voor vernieuwing, 16 oktober 2013, de Doelen, Rotterdam

 

Op 16 oktober vond de derde BIR Event in de Doelen, te Rotterdam plaats. Klik op de link voor het verslag en de presentaties van die dag.

 

 

 • Congres Circulaire economie: Duurzaam gebouwd, 20 juni 2103, 't Spant, Bussum

 

Donderdag 20 juni 2013 organiseerde 'Duurzaam Gebouwd, het congres 'Circulaire Economie'. Het programma van die dag en de presentaties vind je op deze site.

 

 • Presentatie CB-NL: op 27 juni vond een tussentijdse rapportage van CB-NL plaats in het Bouwhuis te Zoetermeer

 

Op donderdag 27 juni wordt de stand van zaken gepresenteerd rondom de CB-NL. Doel van de bijeenkomst is, om met alle bij de CB-NL direct betrokken personen, een kwaliteitstoets uit te voeren op het plan voor de voorbereidingsfase van de CB-NL. In de afgelopen maanden is grote inspanning verricht om de voorwaarden te realiseren om vanaf september operationeel aan de slag te kunnen. Al dit voorbereidende werk, inclusief een plan voor de ontwikkelfase van de CB-NL, wordt in deze plenaire bijeenkomst gepresenteerd.

 

De resultaten van de werkgroepen zijn vindbaar op Dropbox.

 

Programma:

 

09.00 – 09.30 uur Ontvangst

 

09.30 – 09.50 uur Welkom en inleiding:

 

• Waar staan we nu met het project?

 

• Werkwijze in de ontwikkelfase en integrale samenhang

 

09.50 – 10.30 uur Inleiding door voorzitters van de drie werkgroepen

 

10.30 – 10.45 uur Pauze, na de pauze uiteen in drie groepen

 

10.45 – 12.00 uur Bespreken resultaten werkgroepen

 

12.00 – 12.30 uur Plenaire terugkoppeling en conclusie

 

12.30 uur Afsluiting

 

Voor meer informatie en de sheets van de presentaties klik hier.

 

 • Open Geodag 2013, Geonovum, Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht, 6 juni 2013

 

Op 6 juni 2013 organiseerde Geonovum de Open Geodag 2013. Een dag vol met workshops en presentaties. Doel van de dag was om iedereen in één dag bij te praten op ontwikkelingen rond geo-data en -standaarden. De ruim 250 aanwezigen keuze uit workshops, masterclasses en speed dates met experts. Onderwerpen op het programma waren bijvoorbeeld: De Omgevingswet, Geo in GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur), Web richtlijnen, Smart Cities, een Masterclass 3D en de BGT.


Het programma en de presentaties 2013 tref je aan op deze site. Het programma en de presentaties 2012 hier.

 

 • ICT & Overheid: 23 t/m 25 april in Hal 1 van Jaarbeurs Utrecht

 

Overheid & ICT is hét platform voor ICT-toepassingen en –diensten voor de overheid. Op de beurs vindt u producten en oplossingen die inspelen op de laatste ICT-trends binnen de branche.

 

 • Geospatial World Forum, 13-16 mei, 2013, Beurs, World Trade Center, Rotterdam

 

Geospatial World Forum is a premier event for the global geospatial community showcasing state-of-the-art technology and its utility in the world economy. The conference aims at enriching the geospatial ecosystem, which comprises of the geospatial technology providers, users, policy makers and the academia with market intelligence, latest technology knowledge, success stories and capacity building. It is a confluence of a variety of activities in the form of plenary, symposia, seminars, workshops, panel discussions, dialogue and exchange forums – covering the vast gamut of technology, application, policy, use cases from across the world. Sheets van de presentaties van de Nederlandse aan de BIR/CB-NL verbonden deelnemers tref je hier aan.                                                

 

 • BIM-Caseweek 2013, 12  t/m 15 maart 2013, De Grolsch Veste, Enschede

 

Van 12 tot en met 15 maart 2013 zal voor de vijfde keer een BIM-Caseweek worden georganiseerd. Dit keer vindt de week plaats in de Grolsch Veste, het Stadion van FC Twente in Enschede. De BIM-Caseweek wordt met steun van de stichting Pioneering georganiseerd. Stichting Pioneering is het platform voor vernieuwers in de bouw in Oost-Nederland dat zich heeft ontwikkeld tot een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, waarbij wordt gewerkt aan innovaties in producten, technologieën, markten en diensten in de bouw en/of infra. Pioneering beoogt met deze samenwerking dat de Twentse bouwsector ‘vernieuwend gaat ondernemen’. Naast nieuwe vormen van samenwerking en contracteren, is het werken en delen van informatie met BIM door alle partijen in het bouwproces één van de speerpunten

 

De Pioneering BIMCaseweek 2013 is een workshop voor deelnemers die zich (verder) willen verdiepen in het werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Daarnaast zal tegelijkertijd een BIMBeurs worden georganiseerd waar bezoekers volledig en informeel geïnformeerd worden door deskundigen.

 

 • Bouwbeurs, bouw en ICT theater, 4 t/m 9 februari, Jaarbeurs, Utrecht

 

In het Bouw & ICT Theater kan je je orienteren op actuele ICT-toepassingen en -diensten in de hele bouwkolom; van ontwerpen en bouwen tot beheren. Het programma is uitgebreid en leerzaam.

 

 • Oplevering pilot objectbibliotheek, 6 november 2012, Gouda

 

Dinsdag 6 november a.s. van 15.30 – 17.30 uur bij CURNet in Gouda, Groningenweg 10, was de presentatie van het resultaat van de pilot objectenbibliotheek. Hoofdonderdelen van de presentaties zijn:

 

 1. waarom is dit initiatief destijds genomen;
 2. hoe is de aanpak van het project geweest;
 3. wat is de stand van zaken nu, in termen van bevindingen en resultaten;
 4. wat zijn de vervolgstappen.

 

 • iMaintain INNFRA, 1 november 2012, Drijvend Paviljoen, Rijnhaven, Rotterdam

 

Kansen door versobering. Investeringen in infrastructuur nemen af. Er is minder geld voor bouwen en minder geld voor behouden. Maar is dat erg? Een veranderende markt biedt ook mogelijkheden om zelf te veranderen. De versobering van de inframarkt biedt kansen!
Tijdens iMaintain INFRA op 1 november 2012 wordt voor en met het publiek via lezingen en discussie gezocht naar die kansen.

 

Ron Voskuilen, voorzitter BIR, ging in op de rol van BIM in de ketenintegratie en welke kosten daarmee bespaart worden. Als je hier klikt zie je zijn presentatie.

 

 • NedGraphicsdag 2012, 18 september 2012, de Reehorst, Ede

 

De afgelopen twee jaar stond de NedGraphicsdag in het teken van de BGT. Ook dit jaar kent de BGT een prominente plek in het programma, waarbij de raakvlakken met andere thema's zoals Beheer Openbare Ruimte (BOR) en NLCS worden benadrukt. Dit gegeven, samen met het feit dat NedGraphics gelijktijdig met de NedGraphicsdag, het BIM congres organiseert, heeft geleid tot het thema: "NedGraphics, in verbinding" met als ondertitel: "bestemmen, inrichten en beheren" Ron Voskuilen, voorzitter BIR houdt Key-note lezing. Klik hier voor de sheet presentatie van de lezing.

 

Klik hier voor het programma.

 

 • Tussen presentatie Objectenbibliotheken, Gouda, CURNet, 17 september 2012

 

BIR-initiatief Generieke Objectenbibliotheken voor de bouwsector is in volle gang in drie werkgroepen, B&U, GWW en ICT. Maandag 17 september was er een bijeenkomst bij de CUR, die voor iedereen toegankelijk was. Mick Baggen, Jaap Bakker (beide RWS DI), Arjen Adriaanse en Mark den Heijer (beide Ballast Nedam) presenteerden de tussenresultaten. Begin november wordt het initiatief afgerond met een rapportage aan de BIR. Door op de namen te klikken kan je de presentaties van Mick Baggen, Jaap Bakker en een uitwerking van Semantic concepts voor een funderingsvloer door Mark den Heijer in één sheet zien.

 

 • Studiemiddag semantic concepts, Utrecht, Movares, 28 september 2012

 

De bijeenkomst is gehouden bij Movares, Leidseveer 10, Utrecht. Je kon je voorbereiden door de presentatie van Jaap Bakker (RWS DI) en Kees Woestenenk in te zien door hier te klikken.

 

Programma:

 

13:00 Welkom, door Bram Mommers, Arcadis

 

13:10 Introductie, door Jaap Bakker, RWS DI

 

13:20 Uitleg Semantic Concepts, door Kees Woestenenk

 

14:20 Pauze

 

14:45 Opdrachten

 

De deelnemers voerden zelf onder begeleiding een aantal opdrachten uit.

 

16:00 Experimenten

 

De deelnemers hebben kunnen oefenen met het prototype van de bibliotheek zoals gebruikt in de geprogrammeerde experimenten

 

17:00 Einde

 

Wil je je verder verdiepen dan kan je : www.semanticconcepts.nl/, raadplegen.

 

 • De BIM-revolutie: berichten van het front!, 5 juni 2012, Rotterdam, De Doelen, Burgerzaal

 

Op dinsdag 5 juni organiseerde de Bouw Informatie Raad 5 juni 2012, Rotterdam, De Doelen, Burgerzaal een groots Event getiteld 'De BIM-revolutie: berichten van het front!'. Voor het laatste nieuws, het programma, de presentaties en verslagen, bekijk het programmaboekje en de site van de BIR.

 

 • 3D BIM de praktijk van het winnen, fort Voordorp, 29 maart 2012

 

Op dit congres is inzicht verschaft, hoe je de stap naar 3D/BIM: geïntegreerd werken, kan maken. De bouw kan daarbij gebruik maken van de ervaringen die ander industriën met deze geïntegreerde werkvorm hebben opgedaan.

In workshops is kennis gemaakt met integraal samenwerken, inkopen, aan- en uitbesteden, contracteren, bouwen, beheren en onderhouden met de 3D/BIM technologie als hulpmiddel. De deelnemers hebben gezien hoe je verdient aan een project, opgezet en uitgevoerd in BIM.

 

klik hier voor het programma en ga voor de nieuwsbrieven naar de volgende link. De presentaties van Wim Bens, Dinalog, Peter Paul Pruijn, Fluor, Michael Freerks, DHV en Bauke de Vries, TUE kan je door op hun naam te klikken bekijken. Het  verslag van het congres kan je hier na lezen.

 

Foto's van het congres kunt bekijken door hier te klikken.

 

 • ICTDelta, 16 november 2011, in World Forum Den Haag

 

Het programma van ICTDelta had als titel: 'Samenwerken aan ICT en Innovatie'. Zie voor programma en terugblik de site.

 

 • Industry Day, Building Smart, 9 november 2011, in Corpus Leiden

 

De Industry Day op 9 november, is georganiseerd door Building Smart, Chapter Benelux en was geheel gewijd aan de laatste ontwikkelingen en trends rondom BIM en open standaarden. Programma en en de sheets van de presentaties vind je op: www.bsiday.com.

 

 • Symposium 'BIM-virtueel bouwen', 12 oktober 2011 in Utrecht

 

Op 12 oktober 2011 heeft de Hogeschool van Utrecht (HU) samen met 4 andere Hogescholen (Windesheim, HRO, Saxion en InHolland) een symposium BIM-virtueel Bouwen georganiseerd. Tijdens dit symposium werd een toelichting gegeven op het, met steun van de BIR ontwikkelde BIM-curriculum voor studenten. Door te klikken op kan je het programma en (een deel van) de sheets van de presentaties (RWS DI, BrugVB specialist in virtueel bouwen , BBE/Hogescholen en VDVZ architecten), inzien.

 

 • Workshop Uneto-VNI, 29 juni 2011 in Utrecht

 

Op 29 juni 2011 heeft de UNETO-VNI in samenwerking met RWS en de BIR in het Lef te Utrecht een workshop voor haar leden en genodigden georganiseerd.

 

Tijdens de workshop presenteerde de Rijksgebouwendienst haar Informatienorm voor BIM. Deze presentatie is een doorbraak. Het Rijk,  de grootste en meest invloedrijke opdrachtgever van Nederland schrijft voor hoe met haar informatie moet worden uitgewisseld in een open omgeving, gebruik makend van open standaarden. Een mijlpaal! Tijdens de zelfde workshop gaf ook RWS haar visie. Ben je geïnteresseerd in de lezing van Peter Jägers, (toenmalige) directeur Rgd, dan je die nalezen via deze link. De Informatienorm is 1 november 2011 gepubliceerd.

 

In de Cobouw zijn een 3 tal artikelen naar aanleiding van deze workshop verschenen.