Referenties

Onze referenties zijn:

CROW    

Advisering bij de invoering van de VISI standaard in de bouw

Port of Rotterdam, Projectorganisatie Maasvlakte 2

Opstellen Plan van Aanpak voor duurzame ontwikkeling van Maasvlakte 2; Klik

hier voor het PvA en hier voor het brondocument

 

Port of Rotterdam           

Advisering bij contractmanagement, in samenwerking met Gijs Berger

Introductie Bouwwerk Informatie Model in relatie tot informatiemanagement bij het HbR, in samenwerking met Gijs Berger

 

ALanes

Advisering consortium ALanes in tenderfase;

Review dialoogdocumenten

Avenue 2

Review milieu-effectrapportage, ontwerp tracébesluit  en bestemmingsplannen

 

Bakker & Spees

Dagvoorzitter VISIKennisdag 16 februari 2016

 

Ballast Nedam

Strategische advisering bij contracten met derden

 

BIM-Loket

Ontwikkeling kenniskaart Digitale archivering

 

BIR

Plan van aanpak IFC voor Infra

 

SBRCURnet

Programmamanagement Bouw Informatie Raad;

Bijdrage aan Leidraad BIM (Bouw Informatie Model);

Bijdrage aan Versterking Onderwijs inzake BIM (Bouw Informatie Model);

Expertise centrum BIM, expertise netwerk;

Strategisch adviseur Programmabureau BIR

 

LINK                                                                                                                                                                      

Secretariaat en telefoon

 

FM consultants

Ondersteuning bij ontwikkeling toekomstvisie, inclusief formulering acties om de visie te bereiken

 

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM (GWR)

Advisering bij invoering BIM (Bouw Informatie Model)

Introductie BIM (Bouw Informatie Model)

Advisering bij visie op BIM bij de gemeente Rotterdam (BIM 'Rdam)

Ondersteuning en advisering bij introductie BIM  vam de gemeente Rotterdam in het 'Opdrachtgeversforum in de bouw'. Klik hier voor de factsheet 'ICT en Bouw', november 2011,  waaraan ik heb bijgedragen. Voor vragen kan je terecht bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Ingenieursbureau Amsterdam

Advisering BIM, VISI en digitale archivering

 

ROC's

Ontwikkeling curriculum modelleur  IBOR (Integrale Beheer van de Openbare Ruimte)

en BIM (Bouwwerk Informatie Model) onder verantwoordelijkheid en in samenwerking

met van de Bunt adviseurs bij 3 ROC's in projectteam verband

HOGESCHOOL ROTTERDAM

Externe review projecten 3e-jaars studenten

Gastcolleges 2010,2011,2012 en 2013 module Bouwmanagement Hogeschool Rotterdam:

'BIM, een andere wijze van werken'; klik voor het college in 2010 hier, het college in 2011 hier,

het college in 2012 en het college in 2013 hier.

Proefvisitatie opleiding Civiele techniek, d.d. 25-10-2017

 

HOGESCHOOL UTRECHT

Review scripties afstudeerders duale opleiding.


HOGESCHOOL ARNHEM NIJMEGEN

Ontwikkeling en uitvoering post doc cursus Bouwwerk Informatie Modellen

Mede organisator BIM workshop voor 2e en 3e jaars studenten, BIM competenties en rollen

Inleider minisymposium tijdens de Bedrijven contactdag d.d. 11-10-2017

WORKSHOPS

LOM Handhavingscongres, 09-09-2010, handhaven met VISI (Bodem);

Gebouwde kennis in de etalage, 04-11-2010 HU, BIMsalaBIM, de (on)zin van BIM; klik hier voor de presentatie

Samenwerking in de steigers, 04-03-2011 HU; klik hier voor de presentatie

Inleiding en facilitator workshop "objectenbibliotheken"

Workshop contracten en aanbesteden, 29-03-2012 BIM, de praktijk van het winnen

BIR Event 5 juni 2012, De Doelen Rotterdam, dagvoorzitter 'Live van het front', presentaties exposanten.

Marktdag gemeente en provincie Utrecht, Provinciehuis Utrecht, 'BIM wordt de toekomst die u niet mag missen', klik hier voor het verslag en hier voor de sheets. 05-11-2015. Voor een verslag van alle presentaties tijdens de marktdag, klik hier.

CONGRESSEN, SYMPOSIA, SEMINARS & BIJEENKOMSTEN

Stumico sponsoravond, 18-09-2008, inleiding; klik hier voor de presentatie inleiding;

Wintercourse, TU Twente, ICT in Bouwprojecten, 29-01-2009, Lutte, inleiding; klik hier voor de presentatie

Kansrijk digitaal samenwerken, 13-01-2009 Ahoy Rotterdam, CROW Infraweek, Coördinatie en stimulans van ICT-ontwikkeling en objectenbibliotheken in de Bouw, lezing; klik hier voor de power point presentatie

Communicatie in de bouw kan beter: VISI als standaard, 22-06-2009 De Prinsenhof Delft, dagvoorzitter

1e Seminar Bouw Informatie Raad, 13/14-04-2010 Fort Voordorp Groenekan, Strategieplan van de Bouw Informatie Raad; Klik voor de presentatie hier

Gemeenten en Bouwwerk Informatie Model (BIM), 19-11-2010 Auditorium RWS-DI, Utrecht, dagvoorzitter en inleiding. Klik hier voor de presentatie.

Bestuurlijk Platform Publieke Opdrachtgevers, 08-04-2011, Amersfoort,  BIM en Gemeenten, presentatie; klik hier voor de presentatie

'Excelleren met BIM', congres georganiseerd door Uneto-VNI, samen met RWS en de BIR in het LEF Future centrum Rijkswaterstaat, 29 juni 2011 in Utrecht; klik hier voor de presenatie tijdens de workshop onder leiding van Frans Merkx, Willem Verbaan en mijzelf en klik hier voor de presentatie tijdens het netwerkzitje

'Waar koerst BIM op af?, symposium georganiseerd op 12 oktober 2011 door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met 4 andere Hogescholen. Klik hier voor de presentatie

Discussieleider 'BIM praktijkbijeenkomst nieuwe rollen', georganiseerd door CUR B&I, in opdracht van de BIR, verzorgd door Rob van Dorp, Hét Facilitair bureau, KOKON groep, op 15 november 2011

Inleiding 'Ingenieur van de Toekomst' tijdens symposium BIM/SE van de Hogeschool Rotterdam Instituut voor de Gebouwde Omgeving, 21 november 2014. Klik hier voor de tekst en hier voor de Prezi presentatie.

Een inleiding tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Management Board van USPI (Uitgebreid Samenwerkingsverband Proces Industrie) plaats in Amersfoort. Een verslag van de bijeenkomst tref je hier aan. Ik heb daar een presentatie gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van BIM in de Bouw en de relatie met de Proces industrie.

Een workshop met als titel: BIM wordt de toekomst, die u niet mag missen, tijdens de marktdag van de gemeente en provincie Utrecht op het provinciehuis te Utrecht, 5 november 2015. Klik hier voor een korte samenvatting en de opzet van de presentatie.

Inleiding symposium 19 november 2015 te Arnhem aan de HAN, voor 2e en 3e jaars studenten over BIM rollen en competenties. Klik hier voor de presentatie.

Dagvoorzitter VISIKennisdag georganiseerd door Bakker & Spees voor haar relaties, 16 februari 2016 in Better Future, Austerlitz. Klik hier voor een samenvatting van de dag gemaakt en gepubliceerd door Bakker & Spees. Het wachtwoord en de gebruikersnaam zijn VISIKennisdag2016.

Inleider Minisymposium BIM tijdens de bedrijvendag op de HAN. Klik hier voor mij presentatie