Portfolio


Hans Nijssen

In 1980 begon ik als adviseur op het terrein van Milieu, na verloop van tijd als projectmanager bij doorgaans grote, complexe milieuprojecten en uiteindelijk als projectleider en manager in diverse functies.

In 2000 werd ik Directeur Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam, een bureau met een eigen omzet van ca. 100 ml. euro en een rendement van 7%. Een functie die ik ruim 7 jaar heb vervuld, leiding gevend aan ongeveer 1000 professionals.

“Operatie Grenzeloos”, een veranderingsproces waar ik als projectleider bij betrokken was, maakte het Ingenieursbureau tot een nationaal- en internationaal toonaangevend bureau, het grootste Overheidsingenieursbureau van Nederland, betrokken bij grote infrastructurele werken (Randstadrail, Rotterdam CS, Zuiderpark, HSL, Kop van Zuid, Erasmusbrug), beheer en onderhoud, herstructurering en aanleg/uitleg van woon- en bedrijfsgebieden.

Tot eind 2010 was ik bestuurslid (vanaf 2005 voorzitter)  van de Betonvereniging, een vereniging die streeft/stimuleert naar veelvuldig, goed gebruik en toepassing van het materiaal “beton”, met het accent op kennisoverdracht, en als doel een platform te zijn voor een ieder die met materiaal werkt.

Vanaf 2008 tot en met begin 2014 was ik voorzitter van de stuurgroep SBRCUR Bouw & Infra (nu SBRCURnet) , een platform voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht in de infrastructurele- en utiliteitsbouw.

Vanaf 2009 tot eind 2017 ben ik betrokken geweest bij de Bouw Informatie Raad – BIR (www.bouwinformatieraad.nl), en daarnaast adviseer ik publieke en private partijen in complexe infrastructurele projecten en introduceer 'BIM, een andere wijze van werken' als nieuwe werkmethode.

Sinds 2010 ben ik mentor Bedrijfsopvolging en help ik (familie)bedrijven bij de opvolging van de leiding van het bedrijf. In 2014 ben ik als consultat actief in het netwerk Vijfkaart. In dit netwerk kijken we niet alleen naar bedrijfsopvolging, maar vooral naar de kansen voor het MKB uit de bouw in de veranderende markt.

Ik ben lang lid geweest van de Commissie voor de milieu-effectrapportage.

An Gelderland

Ruim 40 jaar geleden begon ik bij een klein makelaarskantoor in Oostvoorne, onderbroken door een buitenlands avontuur, van een jaar. ik heb mij ontwikkeld tot een zelfstandig medewerker verantwoordelijk voor de gemeubileerde verhuur. Op het eiland Voorne-Putten had ik een goede reputatie opgebouwd en groot netwerk, door mijn stipte en klantvriendelijke wijze van werken. Sinds twee jaar ben ik verbonden aan Nijssen Management + Advies. Via Nijssen Management + Advies ben ik thans voor 1 soms 2 dagen per week gedetacheerd bij Link.