Nieuws PDF Afdrukken E-mail

 

In de rubriek 'Nieuws' vermeld ik de laatste ontwikkelingen in de twee domeinen, Bouw (en ICT) en continuïteit MKB bedrijven, waarin ik actief ben. Soms breid ik de artikelen uit met verwijzingen naar kennis overdracht, -doorzet en innovaties.

 • Trends in de bouw  :is digitale transformatie noodzakelijk voor toeleveranciers binnen de bouw?

De bouwsector is de afgelopen jaren sterk veranderd. De economische crisis heeft diepe sporen nagelaten, maar dwong de bouw wel tot innovatie. Tevens deed BIM de afgelopen jaren zijn intrede en dat zorgt samen met de weer aantrekkende economie voor een positieve impuls aan de bouwsector. Ook de industrie is aan het veranderen. In de industriële wereld en de maakindustrie wordt zelfs gesproken van een nieuwe industriële revolutie naar Industry 4.0. Welke gevolgen heeft dit voor de partijen die eigenlijk tussen beide sectoren inzitten? Wat zijn de noodzakelijke factoren voor succes en is digitale transformatie noodzakelijk voor toeleveranciers binnen de bouw?

BIM content: een groot deel van de toeleveranciers binnen de bouw is ingehaakt op BIM door het (laten) ontwikkelen van 3D BIM content, ook wel BIM families genoemd. Dankzij deze 3D BIM content kunnen toeleveranciers hun producten, welke naast 3D geometrie voorzien zijn van extra informatie, zoals merk, type, specificaties, et cetera, toevoegen in het BIM model van haar opdrachtgevers. Hierdoor worden de fabrikanten en toeleveranciers al vroeg in de ontwerpfase van een project betrokken. De kans dat ze hun producten uiteindelijk mogen leveren wordt daarmee aanzienlijk groter.

BIM content alleen is niet genoeg: in 2016 heeft PWC een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar Industry 4.0. Dit wordt gezien als de 4e industriële revolutie. Waar Industry 3.0 vooral gefocust was op het automatiseren van machines en processen, richt Industry 4.0 zich voornamelijk op geïndividualiseerde klantwensen. Een toeleverancier of fabrikant moet straks op een efficiënte en concurrerende manier goed en snel kunnen inspelen op de wensen van individuele klanten. Deze verschuiving heeft impact op de ontwikkeling, productie, levering, recycling en services van het uiteindelijke product. Sterker nog, deze nieuwe focus heeft impact op de hele waardeketen en overstijgt de levenscyclus van alle producten. Het vraagt niet alleen meer van de huidige ontwerp- en productieprocessen, maar ook het sales- en marketingproces wordt vanwege diverse redenen anders.

BIM content biedt een extra ingang bij een (potentiële) opdrachtgever. Waar het sales- en marketingproces eerder vrij traditioneel was, is er dankzij de beschikbaarheid van BIM content de mogelijkheid om een groot deel van dit proces te digitaliseren. Dit is een goede ontwikkeling, want adverteren en klanten werven werkt niet meer zoals vroeger: 80% van de kopers gaat eerst online op zoek naar een product of oplossing. Het gevolg hiervan is dat online-marketing steeds belangrijker wordt. Een marketingstrategie die hier goed bij aansluit is Inbound marketing. Inbound marketing is een strategie die ervoor zorgt dat potentiële klanten naar jou toekomen. Dat je gevonden wordt vanwege het bieden van zinvolle en handige informatie, zodat ze met je in contact willen blijven gedurende hun aankoopreis. BIM content voegt in deze waarde toe en past daarom goed binnen een Inbound marketing strategie.
Naast de gevolgen voor de interne processen, verschuift ook de samenwerking tussen partners binnen de keten. Deze wordt veel intensiever, waarbij de focus ligt op het aangaan van strategische partnerschappen om elkaar zo te versterken.

Profiteren van BIM: een belangrijk item bij BIM is het optimaliseren van de keten met als doel een zo goed mogelijk eindproduct. In de praktijk houdt dat in: een zo mooi mogelijk project, binnen de gestelde projecttijd en tegen minimale faalkosten. Voor toeleveranciers binnen de bouw- en installatiewereld kan deze BIM ontwikkeling een commercieel instrument worden. Binnen de bouwsector zijn meerdere innovatieve bedrijven actief welke BIM al in de bedrijfscultuur hebben verweven. Door een strategisch partnerschap aan te gaan met een dergelijk bouwbedrijf, kan een goede stap gezet worden richting het inspelen op de wensen van individuele klanten. Dit gaat nog verder, hierdoor kan er zelfs worden ingespeeld op de klanten van de klant, zijnde de uiteindelijke gebruiker.

Succesfactor: het belangrijkste binnen dit verhaal is visie. De gehele organisatie moet transformeren naar een organisatie die digitalisatie en BIM omarmt. Dit vereist sterk leiderschap van het management en alle medewerkers moeten leren te denken en werken op een nieuwe innovatieve manier. Deze nieuwe digitale BIM cultuur is dé succesfactor voor uw organisatie.

De praktijk: in eerste instantie heeft het omarmen van BIM dus een directe impact op de fabrikant. Het ontwerpen van 3D BIM content vraagt veel extra kennis. Overigens is dit proces ook zeer goed uit te besteden. Zoals eerder aangegeven wordt ook het sales- en marketingproces over een andere boeg gegooid. Toeleveranciers worden eerder bij het project betrokken en krijgen veel meer een adviserende rol. Het laten maken van 3D BIM content biedt fabrikanten dus nieuwe kansen. Een nieuwe kapstok voor een dialoog met de klant en een nieuwe innovatieve manier om via een andere deur binnen te komen.

Noodzaak digitale transformatie voor toeleveranciers in de bouw: digitaal transformeren middels het aanbieden van BIM content en het veranderen van de genoemde processen helpt fabrikanten in te spelen op het online gedrag van klanten. Dit resulteert in een concurrentievoordeel en voor de partijen die er niet aan meewerken, in een concurrentienadeel.

 • Pilot BIM-Software en bouwplaatsmonitoring

Is het mogelijk om met BIM de voorderingen op de bouwplaats te monitoren? Om dat te achterhalen heeft bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen in samenwerking met PIX4D een pilot opgestart.

Slimme 3D-camera’s, die in de giek van de bouwkraan gemonteerd zijn, nemen gedurende de werkdag voortdurend foto’s van de bouwplaats. Deze foto’s worden op gestelde tijden draadloos verzonden naar een softwaresysteem. Dit systeem transformeert de foto’s naar een 3D-pointcloud die vervolgens kunnen worden inladen in een 3D-BIM-model.

D-BIM-voorgangscontrole: hiermee is het bouwbedrijf op korte termijn in staat om de voortgang van de bouwproductie te monitoren en tevens te koppelen aan hun digitale planningen. Dit noemen ze 4D-BIM-voortgangscontrole. Naast 4D-BIM-voortgangscontrole is het mogelijk om kwaliteitscontrole uit te voeren, de werkelijkheid versus de vooraf ontworpen prestatiemodellen te vergelijken en de bevindingen te documenteren. Ook ondersteunen de digitale modellen de lean-dagstart op de bouwplaats en is er een volledig overzicht van de voorraden die opgeslagen zijn op de bouwplaats. Daarnaast kunnen de foto’s worden gebruikt als naslagwerk voor de beheers- en onderhoudsfase.

Camera’s in de torenkraan: deze technologie werd al ingezet middels drones. Maar het is echter niet altijd mogelijk met drones te vliegen. De Nijs en Zonen heeft daarom gekozen voor permanente camera’s in de giek van de torenkraan. In Nederland is dit nieuw, maar in Scandinavië en Frankrijk wordt al op deze manier gewerkt.De pilot vindt momenteel plaats op project de Steltloper te Amsterdam, een ontwikkeling van woningbouworganisatie Wonam

 • De economie trekt aan, de crisis is voorbij. Hebben we tijdens de crisis vernieuwd?

In twee artikelen, beide in de 'Cobouw', een interview met hoogleraar Dennis de Ridder en een beschouwing van 'The economist' is de conclusie dat de bouw nog altijd de minst efficiënte industrie is. De crisis is niet benut. Blijkbaar wordt er nog steeds, ondanks gezeur van kleine marges, genoeg verdiend. De prikkel, crisis, is aan de bouw voorbij gegaan. In de crisis is slechts het kaf en het koren gescheiden (mag je hopen).

 • Gebrek aan BIM specialisten

De bouw trekt aan en in de magere jaren hebben ze opnieuw verzuimd te investeren in zich zelf. Steeds hetzelfde liedje. Nu weer een tekort aan BIM specialisten. Daarvoor hoefde je niet koffiedik te kijken.

 • 3D Printen

Op dit front gaan de ontwikkelingen gestaag verder. Het eerste in situ geprinte gebouw staat op stapel. Lees hier daarover een artikel. Ook het 3D printen van beton ontwikkelt zich, zoals je hier kan lezen.

 • Faalkosten

Lees het artikel hierover in het NRC van 18 augustus 2017. Geen nieuws onder zon.

 • Whitepaper BIM, Duurzaam Gebouwd

In de whitepaper BIM lees je over de Roadmap van het ontwerp van een BIM-model tot de realisatie van een project. Getoond worden met welke randfactoren je rekening moet houden en hoe je optimaal informatie uitwisselt met jouw projectpartners. Daarbij wordt een overeenkomst getoond die je eenvoudig kunt invullen met jouw projectteam, voor een optimale samenwerking. Tot slot nemen wordt een kijkje genomen bij diverse BIM-projecten en wordt de winst getoond die partijen met gebruik van modellering bereikten. Download de whitepaper hier.

 • Wet kwaliteitsborging: hoe verder?

Op 21 februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de bouw. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van Kwaliteitsborging voor het bouwen en heeft na ingebruikname grote consequenties voor u als ondernemer. Zo heeft de komst van de onafhankelijke kwaliteitsborger gevolgen voor de interne bedrijfsvoering, met name voor het aantonen van de kwaliteit van het geleverde. Bovendien wordt de aansprakelijkheid verscherpt. In dit webinar krijgt u in 1 uur uitgelegd wat de Wet Kwaliteitsborging inhoudt, welke gevolgen dit heeft voor uw bedrijfsvoering en hoe u zich zo goed mogelijk op de inwerkingtreding kunt voorbereiden.

 • Modelleren bestaande situatie met Laser

Bij renovatie, restauratie, herbestemming, transformaties en voor beheer en onderhoud is het uitermate belangrijk om de actuele situatie van uw vastgoed goed in beeld te hebben. Vaak komen de bestaande 2D tekeningen en andere opgeslagen gebouwinformatie niet meer overeen met de werkelijkheid of er ontbreken gegevens. Soms is er zelfs helemaal geen actuele informatie meer beschikbaar. Met de nieuwste en meest efficiënte inmeet technieken zijn de 2D tekeningen om te zetten naar 3D (BIM) modellen  van uw vastgoed.

De technieken die we hiervoor inzetten zijn de volgende, 3D inmeten met een zogenaamde flexijet4BIM en 3D inmeten met pointclouds.

Hierbij wordt een laser gebruikt. die direct gekoppeld is aan onze BIM modelleer software. Alle gebouwonderdelen worden direct omgezet naar BIM objecten. De 3D laserscanner maakt als het ware een 360 graden foto van de gescande ruimte , gevel etc. Dit beeld bestaat uit miljoenen punten die allemaal een xyz coördinaat bevatten. Deze pointcloud wordt ingelezen in (points4BIM) software waardoor we de ingemeten punten verwerkt kunnen worden tot een BIM model. Afhankelijk van de gewenste output en toepassing wordt het meest efficiënte scan2BIM proces bepaald.

 

 

 

Bron:

 • Bouwagenda

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes op 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het kabinet. De Bouwagenda is een meerjarig programma van alle samenwerkende partijen in de keten. Met dit programma wil het kabinet de bouwsector versterken, en komen tot oplossingen voor maatschappelijke problemen.

De vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. Ruim vijftig vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen droegen aan de Bouwagenda bij. De Bouw Informatie Raad (BIR) leverde samen met het BIM Loket input aan het onderwerp digitalisering en informatisering. Hiervoor kwamen BIR en bestuur & partners BIM Loket bijeen in een LEF sessie, en was er deelname aan een werkconferentie Bouwagenda. Ook organiseerden wij een vervolgbijeenkomst met de werkgroep vanuit de BIR. In de Bouwagenda wordt betere benutting van digitalisering en informatisering als een belangrijke aanjager gezien in het creëren van een productiviteitssprong.

Bekijk het visiedocument van De Bouwagenda. De input vanuit de werkgroep BIR vindt u hier

 • Asset labs

Nieuwe tool vastgoedsturing woningcorporaties. Strategie wordt leuk, snel en makkelijk. Welkom big data.

Vastgoedsturing kan sneller, makkelijker en leuker. En zo veel mogelijk zogenaamde 'evidence based'. Big data maakt dat mogelijk. Hoe? Dat kan je in hoofdlijnen lezen in de volgende whitepaper.

 • Naar een digitale woonomgeving

De City Deal beoogt realisatie van grootschalige digitalisering van woningen om kosteneffectieve ontwikkeling van innovatieve woon- en zorgdiensten mogelijk te maken en bij te dragen aan sociale cohesie en leefbare steden.

Brabantse steden beginnen per direct met de digitalisering van 100.000 woningen. Hiermee ontwikkelen ze samen met Rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijven een platform waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen. Daarmee kunnen deelnemende partijen allerlei nieuwe diensten aan gaan bieden. Denk hierbij aan het voorbereiden van een verbouwing, het aanbieden van gerichte energiebesparingsmaatregelen of het selecteren van de meest geschikte zorgoplossing aan huis. Met dit platform kan de bewoner veel directer invloed uitoefenen op de inrichting van zijn wijk of woning.

Meer informatie klik onder meer hier.

 • Level of Development (LOD)

Het BIMForum heeft de 2016 versie van de LOD Specificering gepubliceerd.

De updates zijn::

 • Nieuwe secties:
  • Railroad Bridge Steel
  • Railroad Bridge Precast
 • The Attribute Tables in Part II have been expanded and reformatted for clarity
 • Omniclass and Masterformat references have been added to Part I
 • All definitions in Part I were reviewed and edited for consistency
 • Revit, Interoperabiliteit

Geïnteresseerd in het BIM Interoperability Tools for Revit 2018 – Model Checker, Configurator, CoBIE, Insight 360r Revit raadpleeg dan deze link.

 • Webinar: basisafspraken bij modelleren

Een efficiënter bouwproces vraagt om basisafspraken tussen aannemers. Afspraken over hoe BIM informatie met alle bouwpartners uit te wisselen. Open BIM is hierbij de insteek, waarbij modellen worden uitgewisseld op basis van IFC. Hoe breng je dit in de praktijk? Dat laten we zien tijdens dit Bouwwebinar aan de hand van (full screen) modellen. We starten met het Revit-model van Heijmans Wonen. Dan zien we hoe leverancier De RuwBouw Groep een ingangscontrole doet op basis van de basisILS met Solibri en het model verder detailleert in Tekla. Een geslaagd voorbeeld van open BIM in de praktijk, met volop gelegenheid tot het stellen van vragen

 • SE (system engineering) uitwisselingsstandaard gepubliceerd

Uitwisselingsstandaard SE ( SE uitwisselingsstandaard 20170405 v1.0.zip; drive.google.com) overgedragen aan het BIM-loket Deze standaard is bedoeld voor het eenduidig en expliciet uitwisselen van domein-specifieke SE-informatie. Namens NL Ingenieurs heb ik kunnen bijdragen aan deze standaard en omdat het een open BIM-standaard betreft, is het de bedoeling dat deze breed gedeeld, getest en gedragen gaat worden. Je kan er meer over lezen via het BIM-loket (o.a. in de nieuwsbrief van juni 2017) of download de standaard inclusief toelichting. Ben je geïnteresseerd in BIM en SE, klik dan op deze link.

 • BIR

De site van de Bouw Informatie Raad is vernieuwd: www.bouwinformatieraad.nl.

 • BuildingSmart

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen bij BuildingSMART raadpleeg dan de volgende links:

 1. Link naar buildingSMART standaarden en publicaties: http://buildingsmart.org/standards/standards-library-tools-services/#
 2. Link naar Overall Architecture Guidelines: http://buildingsmart.org/standards/standards-library-tools-services/#reports
 • Schiedam Business Plaza, 9 mei 2017, Novotel Schiedam

Nieuwsgierig naar ons. Aanstaande dinsdag staan we van 3 tot 7 op de Business Plaza in het Novotel Schiedam. Kom langs en maak kennis.

Vijfkaart

Kees Rombouts en Hans Nijssen

 • Kunstmatige intelligentie: wat is dat?

Geïnteresseerd? Lees dan de blog Stephen Chadwick.

 • De markt voor 3D printers verdubbelt.

De markt (bron: 3DPrint.com) voor 3D printers groeit en de omzet verdubbelt wereldwijd tot 35 miljard in 2020 (15,9 in 2015).

 • Nederlandse bouw- en installatiesector moet vooral slimmer en beter bouwen

Een veel gehoord credo is ´smarter, faster, cheaper, better’. Maar hoe kijkt de Nederlandse bouw- en installatiesector zelf aan tegen deze ontwikkelingen? De sector is van mening dat Nederland met name slimmer en beter moet bouwen. De focus ligt minder bij sneller en goedkoper. Met name de architecten en handelaren zijn groot voorstander van deze ontwikkelingen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 700 bouwprofessionals.

 • Wat zijn de andere voordelen van een slimmere gebouwomgeving?

Gebouwen zijn rijke ecosystemen, die jaarlijks meer dan 10 gigabyte aan data produceren, en 50 subsystemen hebben. Hoe kunnen slimme technologieën bijdragen aan het slimmer maken van gebouwen en hoe zetten we dit in om het energiegebruik terug te dringen? Op die vragen en meer geeft Microsoft Envision antwoord.

ben je geïnteresseerd in hoe technologie onze gebouwen zullen veranderen, kijk dan naar deze video, waarin Coen van Oostrom, OVG op TEDxBerlijn aan het woord is over dit onderwerp.

 • Circulaire Economie

In de circulaire economie wordt de waarde van grondstoffen, onderdelen en producten gemaximaliseerd. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat waarde-vernietiging hiervan plaatsvindt. Zo wordt de productie van afval en het verbruik van grondstoffen geminimaliseerd.

De circulaire economie heeft daarmee betrekking op de gehele levenscyclus van het gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten. Specifiek voor de infrastructuur kijkt een circulair model dus niet alleen naar de ontwerpketen van een product, maar kijkt ook naar de bouwketen- en de sloopketen daarvan. Door op deze wijze het hele bouwproces van een infrastructureel project te benaderen, blijven materialen in- en tussen de ketens circuleren. Materialen worden niet weggegooid, maar juist hergebruikt voor een ander (bouw)proces. Dit zorgt ervoor dat de maximale waarde van grondstoffen, onderdelen en producten wordt benut.

In het artikel "Het sluiten van kringlopen in de infrastructuur” dat werd gepubliceerd in Otar, nr. 4, 2016, is het onderwerp uitgebreid toegelicht.

Tijdens InfraTech 2017 was Circulaire Economie één van de trends binnen het kennisprogramma. Keynote-speaker Eva Gladek stelde het onderwerp centraal in haar kennissessie: "Infrastructuur en de gebouwde omgeving slokken verreweg het meeste van de steeds schaarser wordende grondstoffen op. Er is dus enorme winst te behalen als er circulair gewerkt gaat worden.” Bekijk hier de volledige e-learning (Engelstalig).

 • Hoe ziet wonen en bouwen er in de toekomst uit?

In deze video, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technieken wordt dat op een consumentvriendelijke wijze zichtbaar gemaakt.

 • Brabant digitaliseert 100.000 woningen dankzij City Deal

Samen met de Rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijven kunnen Brabantse steden een platform ontwikkelen, waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen. Daarmee kunnen deelnemende partijen allerlei nieuwe diensten aanbieden, zoals het voorbereiden van een verbouwing, het aanbieden van gerichte energiebesparingsmaatregelen of het selecteren van de meest geschikte zorgoplossing aan huis. Met dit platform kan de bewoner veel directer invloed uitoefenen op de inrichting van zijn wijk of woning .Deze City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ is ondertekend door de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond, de provincie Noord-Brabant, Woonconnect BV, stichting BIM-loket, stichting SPARK campus, TU Eindhoven en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Wonen en Rijksdienst, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan v1.0 beschikbaar

De Werkgroep BIM Protocol van de Bouw Informatie Raad (BIR) heeft een “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan” opgesteld. U kunt versie 1.0 vanaf nu downloaden op onze website. Projectteams gebruiken het model als onderlegger voor het vastleggen van hun project specifieke BIM afspraken. Daarnaast biedt het model een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM normering.
Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden in verschillende betekenissen gebruikt en er leven veel vragen over de noodzakelijke en gewenste inhoud. De Bouwinformatieraad (BIR) constateerde een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, heeft de BIR Werkgroep BIM Protocol het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan opgesteld. Het Model is in beheer bij het BIM Loket.

U kunt het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan hier downloaden.

 • BIM Loket?

Het BIM Loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector, door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen. 
Als gebruiker van open BIM-standaarden kan je hier terecht met vragen. BIM Loket is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. Ook het beheer van deze standaarden wordt geleidelijk bij het BIM Loket ondergebracht. Het BIM Loket verbindt de relevante kennisorganisaties in Nederland en coördineert en versterkt de onderlinge aansluiting, zowel nationaal als internationaal. Voor meer informatie klik hier.

 • Nieuw: kenniskaart transitie in organisaties

Overstappen naar werken met BIM brengt grote voordelen met zich mee. Een succesvolle implementatie van BIM in uw organisatie draagt bij aan het efficiënt overdragen van digitale informatie. Dit zorgt onder meer voor verminderde faalkosten, overzichtelijke planningen en processen en beperking van informatieverlies. De invoering van BIM heeft impact op uw organisatie. Er zijn investeringen in systemen en opleidingen nodig en de implementatie van BIM vraagt om een andere manier van (samen)werken. Dit betekent extra inspanning van u en uw medewerkers. Een goede begeleiding van deze transitie is de onderlegger van het succes ervan. In deze kenniskaart beschrijven we de stappen die u helpen de verandering in goede banen te leiden. Klik hier voor de kenniskaart.

 • Ondernemen in het teken van transistie

De veranderingen in de bouw, techniek en offshore voltrekken zich steeds sneller en komen vanuit verschillende hoeken. technische, economische en juridische ontwikkelingen hebben een sterke invloed op het bedrijfsrendement, de organisatievorm en het commercieel management. Verdienmodellen staan onder druk en het motto  is slimmer en sneller samenwerken. De uitdaging daarbij  is om tegelijkertijd te innoveren en organisatorische  veranderingen door te voeren. hoever zijn organisaties  in de transitie naar een efficiënter bedrijfsmodel?

In 2014 deed CTB xRM een eerste onderzoek onder bouw-,  techniek- en offshorebedrijven. De resultaten werden gepresenteerd in een benchmarkrapport met de naam: Projectinformatie in optima forma. Met deze tweede benchmark gaan ze een stap verder en onderzoeken ze de huidige trends en ontwikkelingen in deze sectoren en de impact op verdienmodellen, processen, de bedrijfscultuur en automatisering. De benchmark biedt een unieke inkijk in wat bedrijven in de bouw, techniek en offshore doen om in die transitiefase bij te blijven.

 • Doormodderen of gooi het roer om?

Lees mijn blog: 'Doormodderen of gooi het roer om?', op de site van Vijfkaart.

 • Toekomst Internet in gevaar, gesloten versus open

Een klein bericht op bladzijde 2 van de economische katern van het NRC. Een denktank die waarschuwt voor de macht van ondernemingen, overheden op het web. Een queeste voor een open omgeving.

Er moet snel wat veranderen in de manier waarop grote bedrijven en overheden zich gedragen op internet, anders komt de toekomst van de technologie in gevaar. Daarvoor waarschuwt de Global Global Commission on Internet Governance, een denktank, deze woensdag in een rapport. Volgens de commissie, die sinds 2014 bestaat en wordt geleid door de Zweedse oud-premier Carl Bildt, lijden internetgebruikers onder steeds ingrijpender spionage, censuur en manipulatie. Dat gebeurt door wereldwijd opererende bedrijven zoals Google en Facebook en regeringen. Als voorbeeld noemt de commissie het plan van Facebook om gratis internet aan te leggen in India, maar dan wel tegen de voorwaarde dat Facebook bepaalt welke diensten gebruikers kunnen benutten. De waarschuwing strookt met andere recente kritiek op te grote machtsconcentratie op internet. Ook een van de uitvinders van internet, Tim Berners-Lee, waarschuwde daarvoor onlangs.

 • BIM in de retail sector

Zie het verslag van deze opmerkelijk ontwikkeling in BIM praat van net nationaal BIM-Platform. Een blik in de toekomst. BIM neemt nu echt een vlucht.

 • Opening 3D geprint kantoor gebouw in Dubai

Eind mei vond de officiële opening plaats van ’s werelds eerste 3D-geprinte kantoor gebouw. Het gebouw, genaamd het ‘Kantoor van de Toekomst’, is geheel functioneel en zal de tijdelijke thuisbasis zijn van de Dubai Future Foundation. Kijk hier voor het artikel in Stedebouw & Architectuur. Kijk hier voor de video.

 • BIM Basis Informatieleveringsspecificaties

Veertien partijen uit de bouw hebben op uitnodiging van BuildingSMART basis afspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van informatiemodellen, gebaseerd op praktijkervaringen. Door deze afspraken kan de Nederlandse bouwsector namelijk sneller en beter BIM laten renderen. Het doel van deze breed gedragen basis afspraken is dan ook: consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten. Geen nieuw initiatief, maar een collectieve onderstreping van bestaande afspraken.

 • Smart buildings

De behoefte aan data groeit sterk, want we willen onszelf en de gebouwen waarin we leven en werken verbeteren. Een beter binnenklimaat, hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim staat hoog op onze wensenlijst. Om dat te bereiken hebben we een constante stroom aan data nodig en moeten onze gebouwen zelfstandig acteren op deze informatiestromen. Wat wordt de toekomst van Smart Buildings en hoe leren gebouwen van onze activiteiten? Zijn alle gebouwen in 2020 slim? Tijdens Building Holland 2016 stond Smart Buildings centraal tijdens diverse presentaties, expert lunches en business meetings. Wilt je de presentaties terugkijken ga dan naar het YouTube kanaal van Building Holland.

 • Lancering COINS 2.0

De lancering van COINS 2.0 vond onder grote belangstelling plaats op 7 april 2016 bij De Bouwcampus in Delft. Hier vind je de link naar het programma en alle presentaties.

 • Economische ontwikkelingen in de bouw en de invloed van digitalisering

Madeline Buijs, ABN AMRO bespreekt in haar presentatie de meest recente economische ontwikkelingen in de bouw en haar verschillende branches en zal ze de visie van ABN AMRO op deze sector geven. Centraal staan daarbij de prognoses voor de komende jaren. Tegelijkertijd gaat zij in op de rol die digitalisering in de bouw gaat spelen. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse economie en de bouw. De ABN AMRO publiceert regelmatig data over de ontwikkelingen in de bouwsector die de moeite waard zijn.

 • Op weg naar de Bouw 2.0 met IFC

Veertien aannemers uit de bouw zien BIM als de weg naar integraal samenwerken in de bouw. De open standaard IFC vormt hierbij het uitgangspunt. Als iedereen dezelfde taal spreekt, voorkomen we veel ruis, vertelt Mathijs Natrop. Met BuildingSMART is hij de initiatiefnemer voor één beeldtaal. Alle grote aannemers gaan deze taal nu gebruiken bij hun projecten. Lees aanvullend ook het artikel in de nieuwsbrief van BuildingSMART.

 • De toekomst van de bouw = ICT

Het duurt niet lang meer of bouwen vindt plaats achter de computer. De sector is structureel aan het veranderen. In de onderstroom zien we al de voorbeelden van, zoals het heet in jargon, Industrie 4.0 of Smart Industry. Maar wat betekent dat voor onze sector? Hoe ziet die er over 10 jaar concreet uit? Zie de blog van Marjet Rutten in de digitale nieuwsbrief Duurzaam Gebouwd.

 • Hoe slim is de bouw?

De bouw moet slimmer worden. Hoe en waar liggen de kansen. Deze recent gepubliceerde folder (zie voor de initiatiefnemers en de uitvoerders de folder zelf) geeft richting om daar je weg in te vinden.

 • Industriële bouw

Klik hier voor de interessante white paper van Dassault Systemes.

 • 3D-printing neemt een vlucht

3D-printing ontwikkelt zich spectaculair, zie dit leuke voorbeeld van een 3D gescande danseres op die een popsong danst. Leuk is ook het filmblog van Annousjka Nienhuis over 3D printen in de bouw.

 • Waarom moeilijk doen als het samen kan? VISIKennisdag: vóór en dóór gebruikers, Better Meetings, Austerlitz, 16 februari 2016

Op 16 februari organiseert Bakker & Spees een dag vóór en dóór VISI gebruikers. Zij nodigen leden van de bouwsector uit om elkaar te laten zien hoe VISI in de bouw wordt toegepast. Welke ontwikkelingen maken organisatie door? Welke uitdagingen hebben anderen ervaren in het gebruik en welke kansen liggen er nog?  Tijdens deze dag ben ik dagvoorzitter. Voor meer informatie klik hier.

 • BIM voor het MKB, Bouwhuis, 10 november 2015

Op het programma stonden praktische handvatten om aan de gang te gaan met BIM, lessen over de private kwaliteitsborging en de rol die BIM hierin kan spelen. Ook werd de vraag beantwoord wat er juridisch verandert door het werken met BIM. De organisatie was in handen van: ministerie van EZ  en brancheorganisaties (FME, BN, BNA, Uneto-VNI en MKB innoveert). Een verslag, inclusief presentatie vind je hier.

 • Marktdag Utrecht, provinciehuis Utrecht, 5 november 2015

Op 5 november heb ik workshop gehouden met de titel: BIM wordt de toekomst, die u niet mag missen! Hiervan heb ik onderstaand verslag gemaakt:

De digitalisering van het bouwproduct en –proces is onvermijdelijk. Als BIM het symbool daarvan is, dan heeft BIM de toekomst, die blijkbaar niet gemist mag worden.

Of het papier volledig verdrongen wordt, werd betwijfeld. Klanten kunnen behoefte  hebben aan tastbaar en leesbaar resultaat. Maar in toenemende mate zal de communicatie in de keten digitaal plaats vinden. In de keten wordt informatie gedeeld. Dit stelt eisen. Welke informatie wil en moet je delen, in welke vorm en hoe wil je informatie ontvangen? Hierover moet je met je partners afspraken maken. Deze afspraken worden onderdeel van het contract en/of zijn vastgelegd in het aan het contract gekoppelde uitvoeringsplan. Om niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden en de brei aan informatie in goede banen te leiden, is vergaande standaardisatie (generieke, bouwbrede afspraken) onvermijdelijk.

Het is een groeiproces, waarbij de verwachting is dat de visie op delen van kennis (informatie) en samenwerken met als doel een goed resultaat voor alle betrokken partijen zich wijzigt. De digitalisering is dé katalysator van de vernieuwing van de bouw.

De digitalisering van het proces en product dwingt de ondernemer tot een planmatige aanpak. De meeste ondernemers verkeren nog in een verkennende fase. Hun kennismaking met BIM vindt ad hoc plaats.

Een plan voor het managen van informatie als bedrijf als onderdeel van de keten wordt aanbevolen. In het plan zet je een stip op de horizon, waarnaar je in kleine stapjes toewerkt. In het plan mag een omgevingsverkenning (wat doen mijn concullega’s en partners)  niet ontbreken. Ondernemers worden ook gedwongen op het ontwikkelen van een visie op delen van kennis en het eigendom van informatie. Ongeacht de uitkomst daarvan is beslist sprake van een transitie, die meer gestoeid is op de cultuur van de jongere generaties die opgegroeid zijn met devices met de kracht van supercomputers van nog geen 20 jaar geleden en sociale media, waarop alles gedeeld wordt dan wel gevraagd wordt.

De presentatie kan je op het web vinden: https://prezi.com/vljuxt8fbhsx/bim-wordt-de-toekomst-die-je-niet-mag-missen/

 • BIM event Hogeschool Arnhem Nijmegen, Arnhem, 19 november 2015

BIM is een populair onderwerp in de bouw. HAN/CPM/BE biedt al enige tijd een post-hbo cursus BIM aan. Cursusleider Hans Nijssen heeft al enkele malen drukbezochte en zeer gewaardeerde kennismakingscolleges verzorgd op de HAN. Een paar jaar geleden verzorgde Fred Janssen (2c management) een symposium over dit onderwerp op de HAN. Hans Nijssen en Fred Janssen slaan nu de handen ineen om dit najaar een mini-symposium op de HAN te organiseren.
Het programma is:
13.30 - 14.15 uur - Virtual Reality en Augmented Reality
14.15 - 15.00 uur   BIM projectgroep- Technische en rollen binnen15.00 - 15.15 uur - pauze
15.15 - 16.00 uur - BIM brede scope over de (bouw)keten
16.00 - 16.30 uur - belevenis: 'virtuele wereld'

 • Toename gebruik BIM in de bouw, maar kennis is het struikelblok, Bouwkennis juli 2015

Er is binnen de bouwketen steeds meer aandacht voor het gebruik van BIM. Van de partijen die momenteel al met BIM werken, is de overgrote meerderheid hier in de periode 2010 tot en met 2014 mee begonnen. Van de groep die nu nog niet met BIM werkt, denkt gemiddeld zo’n 30% dit in 2015 of volgend jaar wel te gaan doen. De benodigde kennis voor BIM is een belangrijk struikelblok voor de opmars van BIM. Dit wordt namelijk het vaakst als beperking of pijnpunt van BIM genoemd. Daarnaast worden onder andere de benodigde financiële middelen en het verschil in BIM-gebruik vaak genoemd. Dit blijkt uit het onderzoek ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’, onderdeel van ‘BIM & Ketensamenwerking in Kaart’ van BouwKennis

 • Virtual reality en 3D printen stalen brug in Amsterdam en gebouw in Dubai, Stedebouw & Architectuur, augustus 2015

In het vakblad Stedebouw en Architectuur van augustus 2015, verschenen 3 lezenswaardige artikelen over virtual reality in de architectuur en 3D printen van een kantoorgebouw en stalen brug op ware grootte.

 • Hoge kosten struikelblok voor bouwbedrijven

Ondanks dat de bouwproductie op dit moment herstelt, hebben bouwbedrijven het nog steeds erg moeilijk waardoor hun financiële resultaten achterblijven. Naast de vraaguitval en de prijsdruk die tijdens de crisis zijn ontstaan, hebben bouwers te maken met hoge kosten die moeilijk te verlagen zijn. Dit geldt vooral voor de personeelskosten waar bouwers in vergelijking met andere sectoren ook relatief veel aan kwijt zijn. Het herstel van bouwers zal daarom moeten komen van het herstel van de vraag en de prijzen die bouwbedrijven kunnen vragen. Bouwbedrijven hebben daarom nog een lange weg te gaan voordat zij de verliezen die ze hebben geleden tijdens de crisis, kunnen goedmaken. Bron: ABNAMRO.

 • CB-NL

Maandag 15 juni werden de eerste testen van CB-NL 1.0 (opgeleverd 30 april) besproken in Nieuwegein voor een groot publiek. De resultaten daarvan vind je op de site van CB-NL. De filmpjes die over de tetsten zijn gemaakt zijn zeer illustratief.

 • VISI

In ArchitectuurNL verscheen onlangs een inspirerend artikel over de toepassing van VISI, als communicatiemiddel in Delft bij de realisatie van de spoortunnel en het gemeentelijke complex op het dak.

 • Maandag 15 juniCB-NL use case demonstratiemiddag

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de werking van de CB-NL in de praktijk zichtbaar te krijgen. Er is een aantal use cases uitgewerkt op het gebied van B&U, GWW en de geowereld.  Marktpartijen, opdrachtgevers en software-ontwikkelaars nemen hierbij alledaagse gebruikersvragen als uitgangspunt. Een overzicht van de use cases kan je raadplegen via deze link.

 • Ontwikkelingen van BIM in de markt

BIM wordt gezien als de toekomst voor de bouwsector, waarbij zowel uitvoerende als toeleverende partijen inzien dat BIM hun een betere concurrentiepositie opleveren. Maar hoe staat het met de ontwikkeling van BIM bij de verschillende betrokken partijen: architecten, aannemers B&U, installateurs en fabrikanten? In een recent artikel van de hand van Henri Busker, USP marketing consultancy company BV, worden de belangrijkste resultaten uit diverse BIM onderzoeken, die USP heeft mogen uitvoeren, samengevat

 • BLDNG360

BLDNG360 is een platform waarop je jouw ontwerpen en virtuele gebouwen deelt. Laad snel en eenvoudig je virtuele gebouwmodellen (RVT, NWD, IFC, SKP of FBX bestanden) en je kan aan je klanten, opdrachtgevers en partners laten zien hoe mooi je ontwerpen zijn.

 • 3D-geprinte flat in China

In China staat het eerste geprinte flatgebouw ter wereld. Het gebouw telt vijf verdiepingen en 1.100 vierkante meter. Het Chinese bedrijf WinSun printte eerder al 10 huizen in één dag. Hiervoor gebruikten ze een mengsel van gemalen puin en industrieel afval zoals glas. Dit wordt gemengd met sneldrogend cement en een verhardingsmiddel. De gebruikte 3D-printer is bijna 7 meter hoog, 10 meter breed en 40 meter lang. Hier is het hele appartement in holle, losse onderdelen geproduceerd. Deze onderdelen worden ter plekke gemonteerd en met staal verstevigd. Ook wordt er dan isolatie aangebracht. Volgens WinSun bespaart deze manier van bouwen 20 tot 60% afval, 50 tot 80% arbeid en kan er 50 tot 70% sneller gebouwd worden. Het appartement heeft in totaal zo’n 140.000,- euro gekost. Het bedrijf wil in de toekomst ook bruggen en wolkenkrabbers gaan printen.

Bron: Margriet Brus

 • 5 Trends

In dit artikel, eind 2014, worden 5 trends onderscheiden, die menige BIMmer herkent:

 1. 3D laser scannen;
 2. Berekening CO2 productie en energieverbruik ;
 3. Prefab ontwerpen en bouwen
 4. Datamanagement;
 5. Computer gestuurd bouwen.
 • Terminologie

Als nieuwkomer in de BIM-wereld duizelt het soms. Gebruikers strooien met termen en afkortingen. Op de volgende site vind je een uitleg (in het Engels) van de 20 meest voorkomende termen en afkortingen.

 • BIMmen in de bouw, publicatie ABN-AMRO, januari 2015

Sectoroverstijgende inzet van BIM biedt meeste kansen

BIM – een digitaal model waarmee alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces door alle bouwpartijen wordt opgeslagen, gebruik en beheerd – biedt in alle sectoren en voor alle marktpartijen grote kansen. Het model heeft de grootste impact op samenwerking in de bouw als het in de volle breedte van de sector wordt ingezet. Zo is veel winst mogelijk in het ontwerpproces en de samenwerking tussen ketenpartners. Werken met het Bouw Informatie Model levert ook een belangrijke bijdrage aan een beter imago van de bouwsector. Om een gemeenschappelijke inzet op het gebied van BIM te realiseren, is een bouwbrede cultuuromslag nodig en dat is een proces van de lange adem. Dit concluderen we in dit rapport “BIMmen in de Bouw”.

BIM heeft grootste impact bij bouwbrede inzet

De kansen voor BIM liggen allereerst in het bouwproces zelf. Ruim 85 procent van de bedrijven verwacht dat het een positief effect heeft op de samenwerking tussen partijen. Ook heeft BIM een positieve impact op de voorbereiding, uitvoering en resultaten van bouwprojecten. Hiermee is BIM volgens ons een uitstekend antwoord op de problemen in de gefragmenteerde bouwsector. Door technische innovaties, de opkomst van standaarden, maar vooral door positieve ervaringen wordt het gebruik van BIM steeds breder. Inmiddels maakt 72 procent van de marktpartijen gebruik van BIM en vindt 32 procent dat het model het beste in alle bouwsectoren gebruikt kan worden. 1 op de 5 bedrijven die nu nog niet met BIM werken, is van plan dit in 2015 wel te doen.

Voordelen zijn groot, maar cultuuromslag vraagt tijd

Ruim 6 op de 10 aannemers en installateurs geven aan dat zij zich door BIM beter kunnen onderscheiden en ruim de helft denkt het marktaandeel te kunnen vergroten. BIM bezorgt bedrijven dus duidelijk voordelen. Uit het rapport blijkt wel dat bedrijven dit pas na een langere periode ervaren. Daarom is hiervoor volgens ons, net als bij elke cultuuromslag, een lange adem nodig. Zo moet een onderneming voor draagvlak zorgen in de organisatie, de juiste hard- en software aanschaffen, processen vastleggen en het eigen model integreren met dat van partners. We benadrukken dat BIM een verandering in bedrijfsprocessen is die niet over één nacht ijs gaat.

Installateurs beginnen inhaalslag op aannemers

Aannemers gebruiken BIM vaker dan installateurs en zijn hiermee eerder begonnen. Dit komt doordat de installateur later in de keten actief is en soms niet op tijd bij projecten betrokken wordt. In de afgelopen jaren voeren aannemers vaker zelf werkzaamheden uit, die zij eerder aan installateurs uitbesteedden. Wij verwachten dat installateurs vaker en in meer projecten BIM zullen toepassen. Het bouwproces vraagt hier om. Er moet efficiënter, kwalitatief hoogstaander en sneller gebouwd worden om te blijven voldoen aan de complexe klantvraag. De kennis van de installateur is aan het begin van het bouwproces onontbeerlijk om het traject soepel te laten verlopen. Zeker omdat de installateur steeds vaker verantwoordelijk is voor de prestaties van de installaties na de bouw.

Bij BIM liggen in alle sectoren en voor alle marktpartijen in de bouw veel kansen. De grootste winst is te realiseren door het samenbrengen van deze verschillende werelden. Om deze stap te maken, is wel een cultuuromslag nodig, in de bouwsector en in de benadering van BIM. Het gaat niet meer uitsluitend om een 3D-model, maar een koppeling van informatiestromen. Om het tot een succes te maken, is het belangrijk dat alle partijen in een vroeg stadium met elkaar rond de tafel gaan. Dat geldt niet alleen voor de aannemer, maar ook voor de installateur.

Bron: persbericht ABN-AMRO

 • BCF

Een BIM model is een representatie van een bouwwerk. In zo’n model zit data van verschillende bouwpartijen. Middels clashdetectie is het mogelijk om fouten in een model te vinden. De laatste jaren is gebleken dat het communiceren over deze fouten een vak apart is. Een specifiek object kan worden gecommuniceerd en gedeeld met partners via IFC, maar een specifieke ‘clash’ moet omschreven worden via de telefoon of met screenshots. Daarom is BCF ontwikkeld. BCF is ontwikkeld om ‘issues’ van een BIM model te communiceren. Belangrijkste ontwikkelaars zijn de softwareleveranciers Tekla en DDS. BCF is een afsprakenset over hoe issues worden uitgewisseld. Het bestaat uit 3 delen: een plaatje, een camerastandpunt en een lijst met objecten uit het BIM model waar het issue over gaat. Dankzij BCF kunnen ook ‘issues’  van een model eenvoudig  en eenduidig uitgewisseld worden, wat de kans op fouten bij communicatie tussen ketenpartners verkleind. BCF is een relatief jong initiatief, maar de adaptatie groeit snel. Naar verwachting zal deze standaard de markt dus snel veroveren. BuildingSMART international is bezig om BCF tot een internationale data standaard te maken.

Meer info:

 1. Link naar PDF: http://iug.buildingsmart.com/resources/abu-dhabi-iug-meeting/IDMC_017_1.pdf/view
 2. Demo: Toepassing van BCF (youtube)

Bron: BIM Handboek

 • Voordelen gebruik BIM

Welke voordelen biedt BIM mij? Deze vraag keert telkens terug. Op Penn State University hebben ze daarop een antwoord gegeven. Ze hebben voor diverse fases van een bouwwerk de voordelen van het gebruik van BIM benoemd. Het gebruik van BIM is een relatief kort interessant rapport beschreven. Op de volgende site kan je dit nalezen. Het gebruik van BIM bij facility management is, blijkt, nog beperkt. Op de site kan je een Gids vinden die facility managers helpt bij hun werk.

 • De BouwConnect Bibliotheek is gratis

Sinds kort kan iedereen CAD 2D/3D BIM en Stabu teksten gratis exporteren. Download de gratis BouwConnect Bibliotheek op: www.bouwconnect.nl. Via de BouwConnect Bibliotheek kan de gehele bouwbranche producten gebruikt in de bouw bekijken en gebruiken. Modelleurs en betseksschrijvers hoeven niet op zoek te gaan naar de producten de websites van producenten. Ze komen alles tegen in de BCB! Alle productinformatie is 100% BIM, maar bereikt ook de traditionele markt.
Daarom is BouwConnect een ideaal platform voor de bouwbrede verspreiding van uw productinformatie. CAD wordt aangeboden in 2D en 3D, en bestekteksten voldoen aan de gebruikte STABU-specificaties. Voor verschillende producten kan de BCB maatwerk genereren, voorbeelden hiervan zijn lichtstraten, schuifdeuren, liften, ventilatieroosters etc. Ook kunnen uw producten toegepast worden in nieuwbouw- en renovatieconcepten die met WoonConnect in de markt worden gezet.
De gratis BouwConnect Bibliotheek is geschikt voor Revit, Revit-Pragma, AutoCAD, AutoCAD ALFA, AutoCAD LT, ARKEY8-ASD en ADOMI-ASD.
Alle fabrikantgebonden productinformatie is gratis. Voor abstracte producten en materialen kunnen bouwkundigen een abonnement afsluiten. Download de BouwConnect Bibliotheek en ontdek de mogelijkheden. Het downloaden van de Bibliotheek is geheel vrijblijvend.

 • Website CB-NL en WiKi CB-NL

De website van CB-NL is vernieuwd. Ook is recent de WIKI, waarin CB-NL is gedocumenteerd, verschenen. Op de website vind je een video van nog geen 4 minuten met uitleg over CB-NL. CB-NL is met een browser te raadplegen. CB-NL wordt getest in zogenaamde use cases.    Op de site zijn deze testen te volgen.

20 november 2014 is tijdens het Europees GeoBIM congres in Amsterdam een sneak preview gegeven. Achtereenvolgens werden in korte presentaties, nut en noodzaak, het bouw proces, de ontwikkeling van de browser, de uitgevoerde eerste testen (use cases) en de visie van de klanten op het gebruik van CB-NL geschetst en tot slot werd een doorkijkje naar de toekomst gegeven. Hier kan je een video zien die een impressie geeft van de dag. Op Youtube zijn de opnamen van alle bijdragen die dag te vinden.

 • Kenniskaarten

De Bouw Informatie Raad publiceert van tijd tot tijd zogenaamde kenniskaarten. Tot nu toe zijn 4 kaarten gepubliceerd: de Nederlandse BIM-levels, de Open BIM-standaarden kaart, BIM juridisch algemeen en BIM juridisch checklist werkafspraken. Ze spelen een rol in de kennisoverdracht en -verspreiding. Recent is daaraan toegevoegd de kennisposter BIM toepassingen. Deze poster vindt zijn oorsprong in een rapport, The uses of BIM,  opgesteld door de Universiteit van Pennsylvania. Van de toepassing van BIM, naamgeving modellen in de verschillende fasen van bouw, bestaat ook een mooie, illustratieve figuur.

 • Framework Connect & Construct

Het Framework biedt kleine en middelgrote bedrijven in de bouw- en vastgoed sector de mogelijkheid digitaal samen te werken aan één bouwwerk. Het platform is ontwikkeld in opdracht van de EU. Het Framework is vrij beschikbaar en gebouwd met open software. Daardoor is het Framework uniek en laagdrempelig. Het Framework is eenvoudig te bedienen, goed gedocumenteerd en werkt met instructieve op Youtube beschikbare video’s. Elk bedrijf of consortium van bedrijven kan haar eigen, veilige omgeving, per bouwwerk, maken. Medewerkers moeten geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen. De toegang kan per niveau van het project of rol verschillen.

Het Framework bestaat uit diverse modules, waaronder een module voor

 1. project management (inclusief formats die gebruikt kunnen worden voor de inrichting van het management van een project);
 2. document management systeem (DMS);
 3. IFC bibliotheek (BIM server/surfer);
 4. agenda;
 5. discussie.

Op de homepage is ook een model om de digitale ‘maturity’ van een bedrijf te testen.

Het Framework is internationaal in enkele pilots getest. De criteria waren BIM server/surfer, document beheer, autorisaties en werkstromen projectmanagement. Met uitzondering van de BIM server waren de resultaten positief. De kritiek spitste zich vooral toe op het functioneren van de webserver en de software.

Opvallend was dat consortia in zuidelijke landen enthousiast waren over de document management module. Binnen één project bleef alle versies van documenten, foto’s’ en andere files beschikbaar. Communicatie vond plaats via het Framework in plaats van de gebruikelijke e-mail. Tegelijkertijd zagen zij het Framework als overdrachtsmodule voor kennis en ervaring aan derden.

Een risico is de doorontwikkeling, het beheer en het onderhoud. Wie voelt zich verantwoordelijk voor het Framework en is bereid te investeren in de performance en onderhoud? De ontwikkelaars denken aan een governancestructuur met regels en principes (beheer gouvernementele instanties) en een MoU (promotie/beheer door marktpartijen). Ze zoeken deelnemers bouwbreed, overheden en ondernemers, die bereid zijn te investeren. De deelnemers zijn ook verantwoordelijk voor de uitrol van het platform.

In Nederland moeten nog veel MKB bedrijven de stap maken van documentgericht werken naar objectgericht werken (van 0 naar 1) , voordat de volgende stap, (modelmatig) samenwerken (van 1 naar 2) gezet kan worden. Het Framework helpt in de huidige vorm de eerste stap te zetten. Indien ook de IFC module goed functioneert en de koppeling tussen documenten en objecten in de IFC modellen tot stand is gebracht, helpt het Framework ook stap 2 te zetten.

Het onderhoud en beheer van het framework is overgedragen aan Contezza. Het platform is niet meer gratis. In een video wordt de werking van het platform uitgelegd.

 • Eén klik op een kaart: In 2024 is dat alles wat nodig is om alle informatie over een locatie te krijgen. Het informatiestelsel 'Laan van de Leefomgeving' moet alle beschikbare informatie verzamelen en digitaal beschikbaar maken.

Hoge onderzoekslasten, tijdrovende procedures en informatiemonopolies. Bouwers en ontwikkelaars klagen al jaren over de frustrerende eisen en zoektochten naar de juiste gegevens. Ook overheden lopen aan tegen een wirwar van gegevens, slecht op elkaar aansluitende ICT-systemen en gegevens die alsnog niet bruikbaar blijken voor besluitvorming.

De Laan van de Leefomgeving moet alle informatie bevatten die nodig is voor vergunningen of een omgevingsplan. Voor tien disciplines wordt een zogenoemd 'informatiehuis' ingericht: lucht, water, bodem en ondergrond, natuur, externe veiligheid, geluid, afval, cultureel erfgoed, ruimte en bouw. Doelgroepen zijn initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag. Niet alleen worden begrippen geüniformeerd, de informatie moet ook dusdanig betrouwbaar zijn dat deze ook voor de rechter overeind blijft. Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen publiceerden afgelopen week een gezamenlijk onderzoek naar de kansen, voorwaarden, kosten en beperkingen van een nieuw informatiesysteem. "De huidige digitale informatievoorziening is versnipperd, wisselend van kwaliteit en niet goed toegerust op het verlenen van vergunningen en andere besluiten met rechtsgevolgen", constateren de onderzoekers.

Basisgegevens voor iedere locatie zijn straks in enkele muisklikken voor iedereen vrij beschikbaar, toegesneden op de locatie en de activiteit. Initiatiefnemers van bijvoorbeeld de bouw van een winkelcentrum op een voormalig industrieterrein weten zo onmiddellijk of op een locatie de bodem verontreinigd is, bepaalde  cultuurhistorische waarden of geluidsbeperkingen gelden. Het is zo sneller duidelijk of een initiatief kansrijk is en welke aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

De kosten voor het inrichten van een dergelijk stelsel schatten de onderzoekers op 209 miljoen euro, verdeeld over de verschillende overheden. Een indicatie van de mogelijke besparing is 341 miljoen euro; het grootste deel komt ten goede aan gemeenten en waterschappen. Het systeem moet worden gefinancierd door een revolving fund waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu de eerste inleg doet.

Men verwacht tot 2016 bezig te zijn met het in de steigers zetten van het stelsel. In 2018 zijn de eerste onderwerpen als koploper ingericht, waarna het stelsel gebruiksklaar moet zijn in 2021.

De onderzoekers wijzen op de lessen van eerdere ICT-projecten, zoals de basisregistraties en het Omgevingsloket. Zo moet de doorlooptijd niet te lang zijn, kunnen projecten vastlopen als ze te omvangrijk worden of als systemen als één massief ICT-project worden gebouwd. Bij de Wabo en het Omgevingsloket was het  een probleem dat de definities nog veranderden, terwijl het systeem al in aanbouw was. Dat zorgde voor hogere kosten en langere doorlooptijden.

Ook gegevens die gebruikers en initiatiefnemers verzameld hebben komen in de database en worden zo met het bevoegd gezag en andere belanghebbenden gedeeld, tenminste voor zover dit geen bedrijfs- of pricvacygevoelige informatie betreft. "Op die manier worden dubbel werk, nodeloos overtikken, fouten en misverstanden of opnieuw onderzoeken voorkomen", denken de onderzoekers.

Voor onderzoeksbureau Alterra heeft de komst van het nieuwe stelsel geen gevolgen. "Al onze onderzoeken zijn nu al openbaar, omdat we onderzoek doen met publiek geld. Iedereen mag het ook overal voor gebruiken", reageert de woordvoerder. "Voor onze directe werkwijze en werkzaamheden heeft het waarschijnlijk geen gevolgen, maar ik kan me voorstellen dat als alles naast elkaar staat, het ook duidelijk wordt waar de hiaten zitten en waar aanvullend onderzoek nodig is."

Animatie: Laan van de Leefomgeving, digitalisering van het omgevingsrecht

Bron: Cobouw nieuwsflash

 • Workshop huisvesting opgave scholen, 4 februari 2015, Multifunctioneel centrum, Burg Haaften

Sinds eind 2013 ben ik betrokken bij de organisatie van de workshop huisvesting opgave scholen vanuit de Bouwcampus i.o. De workshop staat gepland voor 4 februari 2014.

Introductie
De verantwoordelijkheid voor het binnen- en buitenonderhoud van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs komt per 1 januari 2015 bij de schoolbesturen te liggen. Samen met een aantal andere schoolbesturen en gemeenten wordt hierop geanticipeerd. Schoolbesturen zijn geïnteresseerd in hoe de huisvestingsopgave kostenbewust, hand in hand gaat met het verduurzamen van de gebouwen, aangepakt kan worden. De partners Bouwcampus willen daarbij helpen. De workshop vindt plaats op woensdag 4 februari 2015 van 12:30 tot 18:30 in de Burgh van Haaften, Multifunctioneel Centrum te Haaften. In de workshop worden zo’n 40 mensen bij elkaar gebracht; schoolbesturen, hun huisvestingsmedewerkers, betrokken gemeenteambtenaren en partners van de Bouwcampus. Partijen die al verschillende ervaringen hebben opgedaan in het proces van door decentralisatie van onderhoud en dat graag willen delen. De dagvoorzitter is Hans Scholten van de PO raad. In een workshopcarrousel kunnen drie workshops worden bezocht met een wisselende samenstelling van deelnemers.  De partners van De Bouwcampus hebben hiertoe met experts de volgende interactieve workshops opgezet: 

Financiering met Jan Schraven van Ruimte OK. In deze workshop zullen de effecten van de nieuwe financieringssituatie besproken worden. Eigendom van gebouwen, eigen vastgoed/onderhoudsdienst of alles uitbesteden zijn een aantal van de onderwerpen die langs komen.

Energie en binnenmilieu met Atze Boerstra van BBA binnenmilieu. Het verduurzamen en de aandachtspunten daarbij komen hier breed aan bod. Tevens de ervaringen die diverse schoolbesturen al hebben met bijvoorbeeld Frisse Scholen of Passief scholen.

Toekomstwaarde met Marius Berendse van KPC. Zeker van belang bij het beheer en veranderen van schoolgebouwen is hoe het gebouw aansluit op de veranderingen in de benadering van het onderwijs. Tips, gedachtegangen en het uitwisselen van ervaringen staan hier voorop.

Beter presteren tegen minder kosten. In het ‘school-café’ worden na afloop van de workshops  de openstaande vragen verzameld en gaan de deelnemers, in discussiegroepjes in wisselende samenstellingen, in een aantal discussie-rondes met elkaar de uitdaging aan om oplossingsrichtingen helder boven tafel krijgen. Op doe wijze wordt een lijn uitgezet voor een vervolg. De partners van de Bouwcampus zijn de kennisdragers voor de bouw: een overzicht van alle betrokken organisaties vindt u op www.debouwcampus.nl/partners. Samen willen zij de verbinding met opdrachtgevers en de markt aangaan, om nieuwe kennis en betrouwbare producten en diensten te ontwikkelen, en uit te geven. Zo willen we opdrachtgevers en bouwpartners ondersteunen in het realiseren van hun huisvestingsprojecten. 

Met de expertise en kennis van de markt, van huisvestingsmogelijkheden en van verduurzaming, kunnen de partners schoolbesturen ondersteunen in hun zoektocht naar een passende vorm van opdrachtgeverschap. Dit doen we door kennis over verschillende oplossingsrichtingen aan te reiken; welke mogelijkheden zijn er om te verduurzamen, qua onderhoud en qua exploitatie?

Programma:
12:30         inloop met koffie/thee
13:00         opening, welkom en introductie thema/ dag
carrousel workshops in 3 rondes van 3 workshops
Workshop 1: Financiering
Workshop 2: Energie en binnenmilieu
Workshop 3: Toekomstwaarde (functioneel)
korte pauze
plenaire terugkoppeling uit de workshops
'schoolcafé' in 4 korte discussierondes onder het genot van een drankje
plenaire terugkoppeling en "oogsten pareltjes"
18:15         einde programma
nog even na borrelen

 • Waardenonderzoek: rapportage

'BIM' wordt door velen in en buiten de bouw gezien als het ideale model voor het realiseren van bouwwerken. Je zou verwachten dat bouwen met BIM, breed wordt omarmd in de bouwsector. Toch is dat niet het geval. Dit was voor de BIR aanleiding om te onderzoeken welke waarden er een rol spelen bij mensen die in de bouw werkzaam zijn als het gaat om de acceptatie van nieuwe ontwikkelingen en samenwerken met bouwpartners. Waarden zijn persoonlijke drijfveren van mensen én kenmerken van de cultuur in een organisatie. Inzicht in die waarden is nodig om te weten welke belemmeringen er zijn bij de verdere implementatie van BIM in het bouwproces. Om de cultuurwaarden ten aanzien van BIM in kaart te brengen is in 2013, met steun van NWO, een grootschalige enquête uitgevoerd in de bouwsector. Bijna 1000 respondenten, waarvan ongeveer de helft zelf ook met BIM werkt, hebben daaraan meegewerkt en inzicht gegeven in de vraag wat men zag als huidige en gewenste waarden. Voorbeelden van waarden zijn hierbij menselijke integriteit, openheid, flexibiliteit, vertrouwen. De resultaten van de enquête komen er kort samengevat op neer dat meer samenwerking, meer informatie delen, meer teamwerk, meer duidelijkheid en meer open communicatie noodzakelijke waarden zijn om de mogelijkheden van BIM geheel te kunnen benutten. Echter, tegelijkertijd liggen er belemmeringen vanuit de organisatie zoals contractvormen en de barrières in de huidige bouwcultuur, wantrouwen en korte-termijn denken. Het besef groeit dat partijen dit toch moet veranderen, maar dat die cultuurverandering  tijd kost. De overall conclusie is dat BIM vooral een samenwerkingsmodel is en niet zozeer een technische tool. Het rapport kan door hier te klikken gedownload worden.

 • Aansprakelijkheid BIM: onterechte angst voor aansprakelijkheid BIM

Met z’n allen samen in één BIM-model werken is niet de juridische nachtmerrie die het op het eerste gezicht lijkt, zo stellen Jody van Leeuwen, Peter van Luijn en Remko Wiltjer. Angst is niet nodig – heldere afspraken maken, vastleggen en nakomen wél.

Iedereen die ooit overwoog om te gaan bimmen, heeft erover nagedacht. Sommige mensen hebben er misschien van wakker gelegen. En een aantal heeft er om die reden zelfs van afgezien: juridische aansprakelijkheid. Verschillende partijen die tegelijkertijd samen in hetzelfde digitale gebouwmodel werken, een model waarin dagelijks tientallen wijzigingen worden aangebracht en waarin partijen ook aan elkaars werk kunnen zitten. Hoe zorg je dan dat je niet de bietenbrug op gaat?

Voor het antwoord is het belangrijk om te kijken in hoeverre BIM in dit opzicht afwijkt van traditioneel, standalone werken. Dat verschil is vaak klein. Zo werken bij zo’n 80 tot 90 procent van de huidige BIM-projecten partijen namelijk helemaal niet samen in één model. Daar is wat voor te zeggen. Ieder werkt met zijn eigen software in zijn eigen 3D-model en wisselt dat regelmatig met de anderen uit. Die verstuurde digitale modellen zijn de bewijsstukken, zoals vroeger de tekeningen die op de post gingen.

Partijen importeren die modellen vervolgens, zien tientallen tot honderden clashes, oftewel wijzigingen die de anderen hebben aangebracht, en passen hun model daarop aan. En net als bij traditioneel werken heeft iedereen de plicht om aan de bel te trekken als hij een fout vermoedt. Op deze manier kunnen fouten veel makkelijker opgespoord én hersteld worden. Faalkosten tijdens de bouw worden zo aanmerkelijk gereduceerd.

Achteraf is in deze light-versie van BIM eenvoudig vast te stellen wie een fout heeft gemaakt. Maar hoe zit dat als partijen wél samen in één model werken? Ook dan heeft iedere ontwerper en adviseur zijn eigen domein. In het gezamenlijke model kan alleen de constructeur de constructie aanpassen, alleen de installatieadviseur de installaties, etcetera. Zodra een onbevoegde dat probeert, krijgt de bevoegde partij een melding. Die moet vervolgens expliciet toestemming geven.

Iets lastiger wordt het in fasen waarin er dagelijks zo veel verandert dat steeds over en weer toestemming vragen in de praktijk onwerkbaar is. Vaak wordt het model dan ‘opengezet’: meerdere partijen kunnen op dat moment wijzigingen in elkaars werk aanbrengen. Hoewel vertrouwen uiteraard altijd de basis van samenwerking is, is dát alleen in het kader van juridische aansprakelijkheid niet voldoende – je zult goede afspraken moeten maken, vastleggen in een zogenaamd protocol én nakomen.

In zo’n protocol leg je onder meer de onderlinge verantwoordelijkheden vast, wie op welk moment wat aanlevert en hoe er wordt omgegaan met wijzigingen en eventuele fouten. Ook moet duidelijk zijn wanneer het model weer wordt ‘gesloten’. Dat is immers het teken voor iedere partij om het eigen onderdeel nauwgezet te controleren. Overigens is achteraf nog altijd in de logboeken te achterhalen wie in de ‘open’ fase welke wijziging heeft aangebracht. Dat is echter zelden nodig.

Op dit moment wordt een BIM-model namelijk nog niet als contractstuk gebruikt. Ook bij ‘echt’ bimmen genereert elke partij uit het gezamenlijke model nog altijd tekeningen, maakt een bestek en verstuurt beide naar de klant. Er vinden dus precies dezelfde checks plaats als bij traditioneel werken. Het BIM-model zelf wordt vaak wel meegestuurd, maar dan puur om de geometrische vormen weer te geven – alleen ter informatie dus.

De volgende stap is natuurlijk dat het BIM-model wél het contractstuk is. Daarvoor is nog veel werk nodig. Zo moet eerst de DNR aangepast worden op het gebied van ontwerpintegratie en -aansprakelijkheid. En er moeten betere manieren worden gevonden om de complete informatieoverdracht via BIM te laten verlopen. Toch verandert dat inhoudelijk weinig aan de traditionele rolverdeling en dus aan de aansprakelijkheid van partijen. Wat vooral verandert, is de vorm.

Iedere verandering gaat gepaard met onzekerheid en angst. Hoe begrijpelijk ook, nodig is dat niet.

Jody van Leeuwen, Peter van Luijn en Remko Wiltjer

Bron: Cobouw nieuws site. Publicatie datum: 30-04-2014

 • 3D printen

Met 3D-geprinte producten valt de komende jaren veel geld te verdienen. Het economisch bureau van ABN AMRO bank verwacht dat   de markt de komende tijd met zo’n 30 procent per jaar groeit. De wereldwijde omzet bedraagt nu 2,2 miljard dollar. In 2015 is dit naar verwachting opgelopen tot ruim 3,7 miljard dollar en in 2019 tot zo’n 6,5 miljard. In Nederland houden nu tientallen organisaties zich met 3D-printen bezig, dat is inclusief architectenbureaus die de techniek gebruiken voor het maken van maquettes, waaronder Mecanoo en Vaessen Bouw & Ontwikkeling. Het Nederlandse Ultimaker is zeer succesvol met de verkoop van consument gerichte 3D-printers en het Nederlandse Shapeways is ‘s werelds grootste 3D-printing marktplaats en community.

3D-printing is een vorm van additive manufacturing productietechniek (ook wel rapid prototyping of rapid manufacturing genoemd) die een digitaal bestand om kan zetten naar een tastbaar object. Het object wordt laagje voor laagje opgebouwd door de 3D-printer in een 3D-model. Het uitgangspunt voor een 3D-geprint object is een digitaal ontwerp. Professionele ontwerpers en architecten gebruiken hiervoor design software zoals Autodesk 123D en Google SketchUp. Uiteindelijk wordt het object geprint van een materiaal zoals: goud, zand, PLA (biologisch afbreekbaar plastic, gebaseerd op maïszetmeel), chocolade – de Star Trek (food) replicator komt eraan want NASA is begonnen met de financiering van de oprichting van een 3D-printer die items zoals pizza uit voedzame pasta’s zal repliceren – en in de toekomst ook van menselijk weefsel. Een 3D-printer is eigenlijk een soort minifabriek die ter plekke objecten kan uitprinten.

3D-printing zal de wereld gaan veranderen. In de toekomst zullen massaproducten nog meer plaats gaan maken voor gepersonaliseerde producten. Consumenten zullen meer en meer hun eigen producten maken, aanpassen en 3D-printen. Sommige banen zullen verdwijnen en nieuwe banen zullen ontstaan. Organisaties zullen geld verdienen met het aanbieden van aanpasbare producten en door verkoop van product bestanden. Veel producten – zoals bijvoorbeeld deurkrukken – zullen uit voorraden verdwijnen met als gevolg dat deze ontwikkelingen niet alleen een revolutie in de supply chains betekent, maar ook groei van het bewustzijn rondom recycling (als onderdeel van de circulaire economie), met nieuwe commerciële vooruitzichten als gevolg.

De Italiaan Enrico Dini – civiel ingenieur en de bouwer van de grootste 3D-printer ter wereld – printte onder andere al een huis, een hut en muurschermen. De Nederlandse architect Jan Jaap Ruijssenaars heeft een 12.000 vierkante meter ‘huis, zonder begin of einde’ ontworpen en hij is van plan om het hele object met een D-shape 3D-printer van Enrico Dini te bouwen en wat ongeveer vier miljoen euro zou moeten gaan kosten. Daarnaast is de bouw van het eerste 3D-geprinte ‘grachtenpand’ in ontwikkeling en zal in Amsterdam-Noord te bewonderen zijn. Het grachtenpand is een initiatief van DUS architects en zal geheel worden geprint met de KamerMaker, ‘s werelds eerste verplaatsbare large-scale 3D printer. Hoewel de belangrijkste uitdagingen van 3D-printing liggen bij de verwachtingen die worden gewekt, bouwkwaliteit, (kost- en materiaal) prijs en gebruiksvriendelijkheid, zie ik voor de bouwsector drie redenen om zich te verdiepen in deze nieuwe productietechniek:

 1. 3D-printing biedt organisaties de kans zich voor te sorteren op de toekomst. Omdat het een nieuwe industriële revolutie tot gevolg zal hebben. De wereld van de bouwsector gaat door de 3D-printer, in combinatie met het internet, veranderd worden zoals het internet de wereld van de media veranderd heeft;
 2. Revolutionaire bouwproductontwerpen zullen niet lang op zich laten wachten. Dit betekent dat er nieuwe business modellen ontstaan die inspelen op klantvragen;
 3. De potentiële mogelijkheden voor het leveren van maatwerk zijn groots en daarnaast gaat het overproductie en verspilling tegen, reduceert het , transportbewegingen en het brengt werkgelegenheid dichterbij de klant.

3D-printing is geen wondermiddel, maar het beïnvloedt wel het maakproces, de hele manier van denken en sluit aan bij de belevingswereld van de toekomstige generatie. De 3D-printing (circulaire) toekomst voor de bouwsector ligt in het omarmen van de mogelijkheden om mensen ideeën, ontwerpen en producten uit te laten wisselen, kortom de ‘maker-movement’. Welke kansen zie jij voor jouw organisatie en de sector?

Bron: http://www.cobouw.nl

 • Spoordata.nl.

Het veranderprogramma Spoordata heeft als doel de informatie van het spoor te organiseren, vindbaar, universeel toegankelijk, betrouwbaar en bruikbaar te maken, voor iedere speler in de spoorbranche. Initiatiefnemer en eigenaar is Prorail. Om indruk te krijgen bekijk dan het volgende filmpje.

Prorail is actief in standaardisering en uniformering van data. Recent verplichten ze ook het gebruik van NLCS (zie BIM uitgediept, hoofdstuk 3) door voor haar werkende uitvoerende en voorbereidende partijen.

 • Beter beheer met BIM

Beter Beheer met BIM is het vierde deel uit een reeks publicaties en richt zich op de ontwikkeling van BIM in brede context. De uitgave is een bundeling van alle ontwikkelingen van de afgelopen 2,5 jaar op zowel technisch als procesmatig vlak. Beschreven wordt de rol van BIM in de beheerfase van een gebouw, waarover eerder al een rapport verscheen onder de naam BIM in beheer Biedt Kansen. Het boekje is zo opgezet dat ook voor beginnende BIMmers duidelijk wordt waarom BIM niet alleen ingezet wordt tijdens het ontwerp en de uitvoering, maar ook gedurende de jaren na de oplevering van een gebouw.

 • deBIMnorm.nl

1 november 2011 heeft de Rijksgebouwendienst, vanwege de behoefte aan concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad, de RVD BIMnorm gelanceerd. De BIMnorm wordt inmiddels door de RVD voorgeschreven in diverse lopende en alle toekomstige PPS aanbestedingen. Inmiddels is de BIMnorm breed geaccepteerd als eerste versie van een nationale BIM standaard en wordt deze ook door andere opdrachtgevers reeds toegepast. Ten behoeve van het controleren van de kwaliteit van modellen hebben ZEEP en deBIMspecialist in opdracht van de RVD de Solibri* regelset ontwikkeld voor de Rgd BIM Norm. Deze regelset is opgezet voor het checken op de technische vereisten van IFC-modellen conform de RVD BIM Norm versie 1.1.

De Solibri regelset** voor de RVD BIM Norm is vrij te downloaden op www.deBIMnorm.nl. Met deze release wordt de verdere ontwikkeling van de regelset aan de markt overgelaten. De RVD verwacht hiermee dat in Nederland een volgende stap gezet kan worden in de goede richting. De afgelopen jaren zijn ZEEP en deBIM-specialist intensief betrokken bij de ontwikkeling van de BIMnorm. Daarnaast hebben ZEEP en deBIMspecialist diverse andere opdrachtgevers en consortia begeleid met het toepassen van de BIMnorm. Met het ontstaan van de samenwerking in de vorm van ‘deBIMnorm.nl’ zal deze kennis met de markt gedeeld worden in de vorm van workshops, lezingen en adviestrajecten, maar zal ‘deBIMnorm.nl’ ook als vraagbaak dienen voor iedereen die meer wil weten van de BIMnorm. Toekomstige ervaringen zullen worden teruggekoppeld om de BIMnorm verder uit te breiden en een nog bredere aansluiting met de marktbehoeften te vervullen.

De vrijgave van de Solibri regelset zal naar verwachting een nog bredere acceptatie van de BIMnorm tot gevolg hebben, hetgeen de ontwikkeling, en dus de uniformiteit binnen BIMmend Nederland verder zal bevorderen. Dit sluit goed ook bij de doelstelling van de BIR  (lange termijn) om de kwaliteit, de continuïteit en (internationale) concurrentiepositie van de bouwsector in Nederland te verbeteren en draagt het initiatief bij om op korte termijn een vliegwiel in gang te zetten voor de implementatie van BIM in Nederland. Dit wil de BIR doen door het creëren van condities om eind 2014 samen te kunnen werken met BIM open standaarden.

Sinds de lancering van Solibri 9 zijn ZEEP en deBIM-specialist druk bezig geweest om de Regelset verder door te ontwikkelen en geschikt te maken voor de laatste versie van Solibri. Met trots kunnen wij aankondigen dat deze Regelset gereed is en inzetbaar voor toetsing van projecten.

Download hier de regelset** voor Solibri 8.1.

* Solibri Model Checker is BIMsoftware dat zowel ontwerp- als modelleerfouten opspoort en een gedetailleerde 3D-visualisatie én rapportage van de eventuele problemen maakt.

**De regelset, d.d. 19-07-2013 voor Solibri versie 8.1.0.67, is opgezet voor het checken op de technische vereisten van IFC-modellen en omvat checks voor de bouwkundige en ruimtelijke elementen. De regelset bestaat deels uit automatische checks en deels uit visuele checks. De regelset is vrij te downloaden en te gebruiken, ook voor commercieel hergebruik. Aan het gebruik van deze regelset zijn evenwel geen rechten te ontlenen. De regelset, als zijnde “open source”, mag vrij aangepast worden, doch nooit gepresenteerd worden alsof onder of uit naam van de RVD.

 • Volwassenheid BIM

Hoe ver is een bedrijf, zijn bedrijven in hun BIM ontwikkeling. Onderstaande figuur onderscheidt in het gebruik van BIM niveaus. Op niveau 0 wordt informatie op papier uitgewisseld. De representatie kan maar hoeft niet gestandaardiseerd te zijn. Op niveau 1 en 2 wordt gewerkt met modellen, gebaseerd op (3D) objecten en wordt samengewerkt door files uit te wisselen. Op niveau 2 wordt files uitgewisseld die met elkaar gemapt kunnen worden omdat de talen gemapt zijn. Op het 3e niveau wordt samengewerkt in één taal (bibliotheek), één proces en één data set. Als de samenwerking de gehele levenscyclus betreft en wijzigingen real time worden verwerkt en voor iedereen die het aangaat beschikbaar is, is sprake van het bereiken van het hoogste doel. De meeste bedrijven bevinden zich op niveau 0 of 1. Enkele bedrijven experimenteren met niveau 2. De figuur komt van de site van de Engelse regering, maar is wijd verspreid in verschillende gedaantes. De Engels regering wil in 2016 niveau 2 hebben bereikt (doel)

Een interessante en lezenswaardige publicatie is: PAS 1192-2:2013, The British Standard Institution February 2013

 • Samen, sneller, slimmer

Samen, sneller, slimmer is een optimistisch boek over de bouw. Onder het motto 'verspil nooit een crisis wordt in dit boek geconcludeerd dat de sector zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Begrippen als BIM, assetmanagement, lean-productie, ketensamenwerking en levensduur denken die uitmonden in veelbelovende innovaties worden behandeld.  Het boek bevat interviews en praktijkvoorbeelden. Het is een waardevol boek voor iedereen die inziet dat een crisis bij uitstek het moment is om te innoveren.

De auteurs zijn Getrud Blauwhof, lector Innoverend Ondernemen aan de Haagse Hogeschool, Ben Spiering, innovatiemanager bij Rijkswaterstaat en Willem Verbaan, econometrist. Ik heb tezamen met 5 collega's uit de bouw een bijdrage mogen leveren.

 • BIM browser

De BIM browser stelt je in staat modellen opgeslagen op de BIM server te inspecteren op je telefoon. Je ziet alle objecten en hun eigenschappen en een 3D representatie. De browser is door TNO voor de I-Phone en Android toestellen ontwikkeld. Je kan de browser downloaden.

 • BIM atelier op RDM campus

In 2011-2012 is op de Hogeschool Rotterdam het SIA RAAK MKB onderzoek Barehouse BIM uitgevoerd, onder leiding van lector C.M. Ravesloot. Het budget van deze subsidie was aan het einde van dit project nog niet helemaal gebruikt. Met toestemming van de subsidieverstrekker is er een vervolgproject gestart: BIM in Concept House Village (CHV).

Living Lab

CHV is een unieke, gebruikers georiënteerde testomgeving voor duurzaam bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling. Het is een Living Lab waar innovatieve woningen, producten en systemen getest worden door en met de bewoner. CHV is een reëel en virtueel innovatienetwerk dat ruimte biedt voor onderzoek, onderwijs, experimenteren, testen en vermarkten. Zie www.concepthousevillage.nl

Opname BIM in opleiding

Beide subsidietrajecten zijn de aanjager geweest van een brede ontwikkeling met betrekking tot BIM op de Hogeschool Rotterdam. De Hogeschool erkent de essentiële rol van BIM voor de bouwsector en zal de studenten voorbereiden op het veranderende werkveld. Om dit proces te versnellen heeft lector Ravesloot voor de periode 2014-18 de opdracht gekregen om BIM en bijbehorende projectinnovatie samen met de docenten in de opleidingen te implementeren.

Ook voor uw BIM-cursus

Op RDM Campus wordt hiervoor een uitstekend geoutilleerd BIM-atelier ingericht dat beschikbaar is voor studenten, docenten en partijen in het werkveld waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast is het BIM-atelier beschikbaar voor BIM-cursussen, al an niet georganiseerd door de Hogeschool Rotterdam.

Voor meer informatie: Bert Hooijer, directeur RDM, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 • CB-NL: droom of werkelijkheid

Hoe actueel en vooruitstrevend de conceptenbibliotheek is blijkt wel uit het artikel in de NRC van 11 december 2013: 'De wereld in hapklare brokken'.

Recent is er een video gemaakt over de werking van CB-NL.  Ook is er een video leerzaam interview gemaakt  met een bij de ontwikkeling van CB-NL zeer dichtbij betrokken medewerker van Ballast Nedam: Mark den Heijer, BIM-specialist, verantwoordelijk voor de implementatie van BIM bij Ballast Nedam.

 • Drones

Eind oktober heb ik in stadion Galgewaard, Utrecht , een demonstratie, verzorgd door bureau de Bont, met een ‘Drone’ bijgewoond. De Drone is momenteel uitgerust met een fototoestel of video camera, maar kan per februari 2014 ook uitgerust worden met een laserscanner.

De Drone wordt benut voor:

-visuele inspecties en opnames van de toestand van onderhoud van kunstwerken, die moeilijk te bereiken zijn;

-kartering, 3D mapping.

Het voordeel is de snelheid en het feit dat de Drone opnames maakt die gedocumenteerd worden. De snelheid en het niet hoeven gebruiken van kranen en/of hoogwerkers leidt tot aanzienlijke verlaging van de kosten.

Indien begin 2014 ook de laserscanner voor de Drone beschikbaar is, kan een nauwkeurigheid van 1 tot 2 millimeter bereikt worden. Met de digitale camera is de nauwkeurigheid 1 tot 2 centimeter. Deze nauwkeurigheid is bij grondverzet vaak ruim voldoende.

Voor een impressie van de demonstratie klik je hier en voor de presentatie door de initiatiefnemer, de groep Bureau de Bont, hier

 • BIR Event: verslag en presentaties

16 oktober vond in de Doelen de 3e Event van de Bouw Informatie Raad plaats. Het verslag van die dag en de presentaties vind je hier.

 • Vers van de pers: Optimistisch boek over de bouw

Op woensdag 25 september werd tijdens het seminar ‘Innoveren in de bouw’ bij De Haagse Hogeschool het eerste exemplaar van ‘Samen, sneller, slimmer – Innoveren in de bouw’ overhandigd aan Jan Hendrik Dronkers, Directeur Generaal Rijkswaterstaat. Dit boek is geschreven door Gertrud Blauwhof (lector innoverend Ondernemen aan de Haagse Hogeschool), Ben Spiering (innovatiemanager bij Rijkswaterstaat) en Willem Verbaan (econometrist). Ik heb een bijdrage aan het boek geleverd. Het is 'een optimistisch boek'. Te midden van massaontslagen, faillissementen en een stagnerende woningmarkt is het moeilijk voor te stellen dat de rol van de sector fundamenteel kan veranderen en een nieuwe maatschappelijke betekenis kan krijgen. Toch bieden de vele interviews en praktijkvoorbeelden in het boek een inspirerend toekomstperspectief aan architecten, bouwbedrijven, ontwikkelaars en opdrachtgevers. De sector is zichzelf opnieuw aan het uitvinden, zo blijkt: BIM, assetmanagement, Lean productie, ketensamenwerking en levensduur denken raken snel ingeburgerd en zetten bedrijven en overheden aan tot veelbelovende innovaties. Samen Sneller Slimmer is een waardevol boek voor iedereen die inziet dat een crisis bij uitstek het moment is om te innoveren!

Meer informatie en bestellen: http://www.samensnellerslimmer.nl

 • Woningcorporatie ontwikkelt BIM protocol

Woningbouwcorporatie Eigen Haard uit Amsterdam heeft een BIM protocol gepubliceerd. Een initiatief dat navolging verdient onder collega woningbouwcorporaties. Doelstelling van het protocol is om voor alle partners van Eigen Haard een eenduidig beeld te scheppen van de aanpak en de verwachtingen wat betreft de te leveren resultaten en de kwaliteit per fase in het bouwproces. Met de afspraken in dit BIM protocol wordt beoogd de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor effectief gezamenlijk werken: zowel bij het opbouwen van het BIM, de verschillende aspect modellen, als het uitwisselen en beheersen van informatie. Dit BIM-protocol wordt per project specifiek ingevuld, aangepast en gebruikt ter ondersteuning van de oplevering van een goed BIM-project. Om het BIM-model te kunnen gebruiken voor gebouwbeheer en onderhoud zijn de omschreven modelleerafspraken en hoeveelhedenlijst een harde eis. Het overige wordt geadviseerd en kan gebruikt worden naar inzicht.Tijdens het BIM Open op 3 oktober in Arnhem (http://www.bimopen.nl/) hield Dirk Jan Kroon, werkzaam als senior projectontwikkelaar bij Eigen Haard, een enthousiast verhaal over de ervaringen het protocol in de praktijk.

 • CB-NL: het laatste nieuws

Op 16 oktober 2013 presenteerden software bedrijven hun aansluitingen op CB-NL. Je treft hier 2 voorbeelden daarvan aan van respectievelijk Cadac en Stabiplan. Jaap Bakker schetste kort wat CB-NL is. CB-NL is gepresenteerd tijdens de buildingSMART bijeenkomst in München van dit jaar. Tussen CB-NL en buildingSMART is een MOU getekend voor intensieve samenwerking.

 

Laatst aangepast op woensdag, 14 maart 2018 16:23