BIM: start PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
donderdag, 11 april 2013 07:01

Hieronder help ik je in 8 stappen hoe jij ook kan gaan BIMmen. Daarbij worden soms woorden en termen gebruikt, die voor jou (nog) onbekend zijn. Om je daarbij een beetje behulpzaam te zijn verwijs ik je naar het online Nationaal BIM Handboek (met daarin opgenomen een BIM woordenboek) van TNO en diverse anderen dat voortdurend aangevuld wordt. Een ander interessant document afkomstig uit Engeland is het boekje met de spannende titel 'BIM voor bangeriken, een gids voor fabrikanten'.  Interessant voor starters is BIM voor beginners door B1M (www.theb1m.com). Op deze site vind je heel veel informatie. Ze werken video's, zodat de inhoud goed toegankelijk is. Na je debuut kan je de overstap maken naar #UKBIM2, een gids, die je kan downloaden. Succes!

Oh ja, lees eerst het volgende artikel over succes factoren bij grote IT projecten. Open deuren, maar private en publieke diensten en organisaties hebben inmiddels ontelbare miljoenen euro's door de goot gespoeld. Als je de krant mag geloven is dit het voorrecht van de overheid, maar laat je niet om de tuin leiden, private partijen hebben een veelvoud van de bedragen die de overheid heeft verspeeld, gemorst. Mijn samenvatting, zorg dat binnen het bedrijf de rits gesloten is van hoog tot laag, zet kleine stapjes, evalueer voortdurend en houdt het klein. Ik ben ervan overtuigd dat het dan lukt.

De klant, de opdrachtgever, de eigenaar, komt niet dagelijks met BIM in aanraking. Toch wil hij/zij zich/haar een beeld vormen an wat BIM inhoudt en wat je ermee kan. In een aantal blogs heeft Rob Jackson, Bond Bryan, het modelleren van bouw informatie uitgelegd aan de hand van een ontwerp van een huis van de bekende architect Le Corbusier, gemodelleerd met LEGO. Een aanrader. Als ik dit schrijf (24 juli 2017) heeft hij 25 blogs gepubliceerd. Blog 25, geschreven door Simon Dean, is net als de voorgaande blogs een pareltje. Hij legt BIM in relatie tot het ontstaan van afval uit in blog 25 uit aan de hand van een LEGO bouwdoos van Villa Savoye.

Moet ik ook gaan BIMmen? Wat levert het op? Voor wie doe ik het? Wat zit erin voor mij?

Vragen waarop je zelf het antwoord moet geven. Mocht je op zoek gaan naar de antwoorden dan is de eerste vraag, wat voor soort bedrijf ben ik nu? Ben ik een leverancier, een producent, een adviseur, een ontwerper, een bouwer, et cetera, of een mengeling daarvan? Blijf dat zo? Breid ik in de toekomst mijn dienstenpakket uit of ga ik mij misschien specialiseren? Met andere woorden, waar sta ik als bedrijf nu en pak weg over 2 tot 3 jaar? Welke rol speelt BIM, lees Informatie management met de hulp van ICT, dan in mijn productieproces? Wat is nu en straks mijn verdienmodel? Wat vragen mijn klanten dan? Wie zijn dan eigenlijk mijn kanten? Wat doen mijn concurrenten? Hoe ontwikkelen mijn klanten zich? Wat is het rendement van BIM voor mijn bedrijf? Maar wat is BIM eigenlijk en wat betekent dat voor mij? Ho stop, mogelijk ben je nu al de weg kwijt. Laat ik je helpen.

Door mijn werk voor de Bouw Informatie Raad (BIR) en als adviseur van bedrijven, heb ik kennis en ervaring over de toepassing van Bouwwerk Informatie Model(len) (BIM) opgebouwd. Die kennis en ervaring wil ik delen. Ik houd het compact. Ik hoop dat je met deze informatie jouw weg in de wereld van BIM beter weet te vinden. De kennis en ervaring heb ik gerubriceerd in thema's. Maar voordat ik deze thematische kennis ontsluit neem ik je mee in een stappenplan. Voorlopig nemen we het woord BIM niet in de mond. Het Stappenplan is natuurlijk een vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar het maakt de keuzes gemakkelijker.

Stap 1

De eerste stap is het eenvoudigst als je deze beperkt tot het heden en moeilijker als je daar de toekomst bij betrekt. Beschrijf je bedrijf of organisatie. Hoeveel mensen werken bij jouw bedrijf, welke producten maak je? Leg de processen vast en beschrijf de rollen van jou en je medewerkers daarbij. Waarschijnlijk heb je dit al en moet je het alleen actualiseren. Maak een doorkijk naar waar je over 2 tot 3 jaar wil staan. Geen eenvoudige opgave, maar benoem je sterkten en je zwaktes, maak een omgevingsanalyse en stel een toekomstverwachting gekoppeld aan een sluitend businessplan op. Maar ik kan mij voorstellen dat je je beperkt tot het heden. Om te besluiten of jij ook gaat BIMmen is dat nu voldoende. Voor het opstellen van een businessplan maak ik gebruik van het zogenaamde canvasmodel. Het is een goed gedocumenteerd model met een speels en tot de verbeelding sprekend karakter. Het model is geen keurslijf, maar te hanteren als leidraad.

Stap 2

De tweede stap is vaststellen wie, wat aan jouw bedrijf levert en aan wie, wat jij levert? Deze stap neemt meer tijd in beslag. leg de informatie van de producten en processen waarlangs deze producten tot stand komen dan wel ingekocht worden, vast. Ook hier geldt dat je daarover mogelijk al beschikt. In dat geval moet je het misschien actualiseren.

Stap 3

De derde stap is vast stellen in hoe deze (interne) (productie)processen worden ondersteund door ICT. Benoem de ICT systemen en leg de onderlinge relaties vast. Hoe wissel ik informatie uit? Welke informatie wissel ik uit. Hoe ziet mijn ICT wagenpark eruit, et cetera.

Stap 4

De vierde stap is uitzoeken hoe je concurrenten het doen. Stel tegelijkertijd de vraag wat willen je klanten? De antwoorden van de klanten geven ook een beeld van waar je concurrenten mee bezig zijn. Als je het ze rechtstreeks vraagt zullen ze niet scheutig zijn met de antwoorden, informeer daarom naar de nieuwste ontwikkelingen bij je branchevereniging.

De eerste vier stappen kan je in feite zonder hulp van buitenaf uitvoeren. Als je zorgvuldig te werk gaat, heb jij na het aflopen van deze vier stappen de basis van een informatieplan van jouw bedrijf. Je kunt zelfs nagaan waar je kwetsbaar bent, welke risico's je loopt. Je hebt nu de informatie die je levert en nodig hebt in beeld. De informatie omvat alles, werkvoorschriften, protocollen, productgegevens, noem maar op.

Stap 5

De volgende vijfde stap is vast stellen, welke informatie die jij nodig hebt en levert, gerepresenteerd kan worden in 3D? Simpel gezegd, welke producten. die je nodig hebt en levert, kan (moet) je modelleren in 3D? Het is niet uitgesloten dat je klanten dat zelfs verlangen. Kan jij dat? Overigens we spreken van 2D tekenen en 3D modelleren. Je bouwt een 3D-model dat je in de tijd verrijkt met meer en meer informatie.

Nu komen we op een cruciaal moment. Wat moet ik aanschaffen om 3D te modelleren? Dit is de volgende 6e stap. In de keuze moet je je goed laten informeren. Ga zorgvuldig te werk. Benoem van elk programma de voor- en nadelen, maar maak uiteindelijk een keuze. De criteria waarop je moet letten verschillen van bedrijf tot bedrijf. Schakel op dit punt een onafhankelijk adviseur is en stel met deze adviseur een programma van eisen op. Neem ook de kwaliteit van de hardware mee. Op de site van het Nationaal BIM platform kan je je oriënteren op de beschikbare software: http://www.hetnationaalbimplatform.nl/softwarematrix/.

Stap 6

We komen toe aan de aanschaf van programmatuur, stap 6. Schaf (apparatuur en) software aan. Laat bij voorkeur de software tailormade maken. Informeer je medewerkers over de achtergronden van jouw stap om te gaan BIMmen. Bedenk dat het een hele verandering is en veranderingen gaan gepaard met weerstanden. Zorg dat de rits van boven naar beneden gesloten is. Wat we daaronder verstaan? De werkvloer, de top van het bedrijf en het management daartussen moeten allemaal overtuigd raken van de nut en noodzaak van de stap om te gaan BIMmmen. Maak duidelijk wat het voor ieder afzonderlijk inhoudt. Stel niet alleen een businessplan en een informatiseringsplan op, maar ook een implementatie plan. Train de gebruikers en stel een introductieprogramma op. Je maakt een hele stap, dus evalueer je werkzaamheden één of twee wekelijks, afhankelijk van de grootte van je bedrijf. Deel kennis en ervaring. Wissel tips en trucs uit. Reken de uitkomsten met de hand op de achterkant van een luciferdoosje na. Neem het laatste advies serieus. De computer is een hulpmiddel, rommel in is rommel uit en een foutje is zo gemaakt! Maar gefeliciteerd. Je bent aan het BIMmen. Informeer je leveranciers en je klanten. Nodig ze een keer uit. Wees trots op je product.

Stap 7

De volgende, zevende stap, is het maken van een bibliotheek van je 3D modellen. Vanaf nu spreken we van 3D modellen van objecten. Objecten zijn jouw producten. Een object kan uit deelobjecten bestaan, die op hun beurt weer..... en zo kan je eindeloos doorgaan. Doorgaans zal de software een aanzet van een bibliotheek bevatten. Die kan je als basis nemen. Waarom is dit punt belangrijk? Het is mogelijk om aan de 3D objecten, digitaal, allerlei informatie in verschillende bestandsformaten te koppelen. Een voorbeeld. Je verkoopt afsluiters voor pompen. Je hebt de afsluiters 3D gemodelleerd. Dan kan je pdf-files, de prijzen, de afmetingen, de samenstellende materialen, et cetera, opnemen. Als je erover nadenkt zijn de mogelijkheden onbeperkt, maar ook hier geldt sla niet meer op dan je denkt dat je nodig hebt. Scherm die informatie die je hebt af voor je concurrenten, omdat ze het verschil in een tender kunnen maken.

Je ziet veel vragen. Schakel in deze fase een onafhankelijk adviseur in die met jou vaststelt wat je nodig hebt, waarom en ga op zoek naar vragen en antwoorden die je in je eentje op dat moment bedacht hebt, maar waarvan je later tegen jezelf zegt, dom dat ik daar niet aan gedacht hebt. Een advies, kijk om je heen, ga naar buiten! Jen bent inmiddels al een BIM-expert! Ik durf de stelling aan dat je een grote stap gezet hebt op weg naar een gezond en bloeiend bedrijf.

Stap 8

De laatste, achtste, stap is 3D modelleren uitbouwen naar BIMmen in een open omgeving, met open standaarden. In je eigen productieketen kan je met vaste partners, leveranciers, collega's, opdrachtgevers ketenafspraken maken en op die wijze de fouten in het productieproces terugdringen, dan wel het ontwerp/uitvoering te optimaliseren. Je ontdekt de voor- en nadelen van het gebruik van afsprakenstelsels, bibliotheken en specifieke software, gericht op een vereenvoudigd en betrouwbaar management van informatie.

Hieronder een visueel geintje, dat de mogelijkheden van BIM toont en je mogelijk over de streep trekt (klik op de figuur):

Bouw Informatie Raad (BIR)

De Bouw Informatie Raad (BIR) stelt zich ten doel de samenwerking tussen bouwpartners te verbeteren door een uniforme informatiestructuur binnen de bouw te ontwikkelen, ondersteund door ICT. De ontwikkeling van een Bouwwerk Informatie Model (BIM) heeft daarbij hoge prioriteit.

De behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen en afsprakenstelsels heeft te maken met een aantal trends in de bouwnijverheid. Zo is onder meer sprake van een verschuiving van een aanbod- naar vraag georiënteerde markt, nieuwe contractvormen, schaalvergroting en de toenemende behoefte aan een integrale kostprijsbenadering (beheer, onderhoud, energie, milieu). Belangrijk issue is de behoefte aan meer transparantie t.a.v. kosten en kwaliteit; een punt dat met name door de parlementaire enquête bouwnijverheid op de agenda van de bedrijfstak is gekomen. Een actuele ontwikkeling betreft tot slot de toenemende schaarste aan personeel; vanuit die optiek is een grotere efficiency in het bouwproces een must.

Resultaat van betere samenwerking en uniforme afspraken is een efficiënter en meer klantgericht bouwproces, lagere (faal)kosten en daarmee een sterkere concurrentiepositie van bedrijven en de totale bouwsector, in nationaal en internationaal verband.

De ambities van de BIR zijn groot, maar er zijn ook grote barrières binnen de bedrijfstak om nieuwe wegen in te slaan. Een en ander heeft onder meer te maken met de structuur van de bedrijfstak (versnipperd), de aard van de opdrachten (unieke, kortlopende projecten, op locatie gebouwd) en de belangen van partijen (geen behoefte aan transparantie). Met name het MKB staat aarzelend tegenover vernieuwing en ontbeert zelfs basiskennis over ICT. Om dit soort redenen is de ICT sector op haar beurt weer weinig actief om nieuwe, open software voor de bouw te ontwikkelen.

Overwinnen van weerstanden en enthousiasme wekken voor een nieuwe manier van werken stellen hoge eisen aan de communicatie; maatwerk is het sleutelwoord. Iedere doelgroep vraagt om een eigen aanpak. De communicatiestrategie is om de doelen van de BIR – het kunnen werken met een BIM -bij de bedrijfstak ‘tussen de oren’ te krijgen, waarbij sprake is van pull- en push elementen. Het accent ligt in eerste instantie op stimuleren en verleiden (pull). Een push benadering (opleggen) heeft niet de voorkeur, maar de methode wint terrein. Geleidelijk aan kan over de noodzakelijke afsprakenstelsels en bijbehorende producten beschikt worden.

Laatst aangepast op maandag, 24 juli 2017 11:25