Vijfkaart PDF Afdrukken E-mail

Hoe gaat het? Goed!

De branche legt zijn problemen niet gauw op tafel,' het kan beter' gaat al heel ver. Toch lijkt het inmiddels duidelijk dat de oude situatie niet meer terug komt, of men wil of niet, businessmodellen moeten anders. Vanuit de traditionele branchecultuur is het weliswaar te begrijpen dat er nog flink weggekeken wordt van de noodzakelijke volgende stappen, maar het is niet verstandig. Het kan ook zo maar zo zijn dat men het niet weet, onbewust onbekwaam heet dat zo fraai. Daar hebben we iets op gevonden. Wij, twee senior professionals met verschillende achtergronden en expertises in de bouwsector hebben elkaar gevonden in een benadering naar organisaties die te maken hebben met die veranderde omstandigheden. We hebben het zelf allemaal meegemaakt, succes, tegenslag, teleurstelling, het leren van fouten en hebben die ervaringen bij elkaar gebracht in een informele samenwerking, Vijfkaart.

We komen aan tafel met een methode om de kern van het verhaal in beeld te brengen. Met kennis en gezag om zogezegd de derde en vierde vraag ook te kunnen stellen en met veel praktijkervaring om oplossingen aan te dragen en met elkaar uit te werken. Daar zijn we ook voor. Afhankelijk van de vraag en de situatie kijken we wie van ons aan tafel komt, wat de meest geschikte gesprekspartners zijn. Dat zijn er altijd twee, soms meer, dat is overigens in de prijs inbegrepen. Vijfkaart levert een dienst, geen uren.Onze aanpak is een combinatie van hard en soft skills, dat laatste is wat nieuwer voor de branche, maar zoals uit steeds meer onderzoek blijkt, zijn oplossingen bijna altijd gekoppeld aan het handelen van mensen. Een geslaagde verandering gaat over moeten, willen, kunnen van mensen. De meeste proces- en systeemaanpassingen blijken in korte tijd al weer aan vervanging toe. Daar ligt onze interesse niet.

Hard en softskills komen terug in methoden die we gebruiken zoals een beproefd opvolgingsmodel en het werken met businessmodel generatie Canvas, een veilige open manier om toegevoegde waarde, klantsegmenten, partners en verdienmodel in beeld te brengen. Nieuwere begrippen als co-creatie en intrapreneurschap, de ondernemende medewerker, de opzet van de organisatie passeren de revue en worden met betrokkenen doorgenomen op de wenselijkheid voor en de haalbaarheid in de onderneming.

Vijfkaart legt niets op, heeft geen oplossing bij de start, maar werkt met directie en medewerkers naar de volgende stap en die zou zo maar anders kunnen zijn dan men nu van plan is. Maar dat doen we pas als er een klik is, anders niet. En om dat uit te vinden is het prettig om elkaar eerst even goed te spreken.

Als sprake is van bedrijfsopvolging maken we gebruik van  van een model ontwikkeld door Paul Hofstede (Hofstede familiebedrijven). Aan de hand van dat model stellen we een plan op voor de opvolging van de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) bij familiebedrijven in de Bouw.  Na vaststelling van het plan volgt de uitvoering van het plan. De uitvoering wordt begeleid. Het traject duurt tenminste 1 jaar of langer.

Vijfkaart bestaat uit de volgende personen: Hans Nijssen en Kees Rombouts.

Ons visitekaartje:

Binnen Vijfkaart houd ik mij vooral bezig met introductie eigentijds informatie management in en borging kwaliteit bij bouwbedrijven. Professionalisering op beide onderwerpen vraagt de juiste instelling, de goede cultuur. Weerstanden moeten worden overwonnen, want het betekent dat ingeslepen patronen worden vervangen door vernieuwde werkvormen. Ik ben gespecialiseerd in het losmaken van de energie om deze nieuwe cultuur te bereiken. Geïnteresseerd?  Bekijk dan ook de deze video van mijn pitch.

Op de site van Vijfkaart publiceer ik blogs, die je ook kan vinden onder Links op deze site.

Achtergronden

Op de radio is gestart de serie 'Allemaal Familie', waarin familiebedrijven centraal staan. In deze eerste aflevering zagen we dat opvolging binnen familiebedrijven soms pijnlijk ingewikkelde kwestie is. Aan het woord is onder meer Henk Kwakkel. Henk Kwakkel promoveerde op dit onderwerp aan de economische faculteit van de VU. Door EY is gepubliceerd een lezenswaardig artikel met de titel: 'Mijn bedrijf is groter dan ikzelf, Onderzoek naar de strategische benadering van bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven'.

Tijdens de 'Week van de ondernemer' van 8 tot en met 11 april, Beatrix theater, Utrecht, is stilgestaan bij opvolging in familiebedrijven. Opvolging is een vertrouwenskwestie (zie artikel). Vertrouwen moet groeien. De mentoren helpen de familieleden vertrouwen in elkaar te ontwikkelen.

Kennis en ervaring over opvolging bij (familie)bedrijven vind je, naast de site van Bridge bedrijfsopvolging, op de site: www.opvolgingenoverdracht.com.

Interessante literatuur over valkuilen bij bedrijfsoverdracht is het boek met de sprekende titel: 'Valkuilen bij bedrijfsoverdracht', Geert Mikkers.

Verplichte literatuur is, 'Verkoop van een Familiebedrijf; psychologische aspecten', Maarten van de Kimmenade, 2003. Tilburg, centrum van het Familiebedrijf, ISBN 90-807379-5-x.

De methode van Bridgebedrijfsopvolging is onder meer gebaseerd op 'Energy Drives©'. De methode laat zien hoe mensen in plaats van wat mensen denken. De grondlegger van het model is dr. C.W. Graves. De werktitel is 'Spiral dynamics'.  Voor verdere verdieping verwijs ik je naar 2 publicaties van D. Dijkhuis (2010), Denkfundamenten van Spiral Dynamics (www.managementissues.com/) en 'Spiral Dynamics de kleur die u drijft', GezondNU, 64-67.

In de bijlage 'Bedrijfsbeëindiging' van de NRC, d.d. woensdag 11 december verscheen en lezenswaardig artikel, tezamen met een checklist. Hieruit blijkt de toegenomen belangstelling van bedrijfsopvolging. Het accent ligt wel sterk op afspraken over financiële overdracht en nauwelijks op de emotionele, meer persoonsgebonden aspecten van de bedrijfsopvolging.